Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
16/11/2018 - 15:22

TĐKT – Sáng 16/11, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội long trọng tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày thành lập (16/11/1998 – 16/11/2018) và đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tới dự.

Những năm qua, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, hoạt động chuyên môn của Viện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô. Nổi bật, Viện đã chủ động thực hiện tốt công tác tham mưu, tư vấn giúp lãnh đạo thành phố trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị của Thủ đô trong gần hai thập kỷ, đặt trong bối cảnh đổi mới Thủ đô và đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế và thực hiện mở rộng địa giới hành chính thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng.

 Viện đã tích cực tham gia nghiên cứu xây dựng các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quan trọng phát triển Thủ đô giai đoạn 2001 - 2010, giai đoạn 2010 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030; nghiên cứu, tư vấn xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội nhiều địa phương của thành phố. Tích cực tham gia nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố từ nhiệm kỳ Đại hội XII đến XVI; tham gia xây dựng các chương trình công tác lớn của Thành ủy trong các nhiệm kỳ; xây dựng Pháp lệnh Thủ đô và Luật Thủ đô; các chương trình hành động của thành phố thực hiện nghị quyết Trung ương...

Viện đã chủ trì và phối hợp nghiên cứu hơn 100 đề tài kinh tế - xã hội và nhiều đề án tập trung vào những vấn đề nổi cộm, xuất phát từ đòi hỏi cấp thiết của thành phố. Qua đó, kiến nghị, đề xuất thành phố nhiều giải pháp quan trọng về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng và quản lý đô thị: Định hướng xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô; xây dựng chính quyền điện tử; giải pháp thúc đẩy kinh tế Hà Nội hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế; phát triển nghề và làng nghề; tái cấu trúc kinh tế, phát triển kinh tế tri thức; giải pháp tiếp cận dịch vụ xã hội của người nghèo; phát triển văn hoá, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo; tác động nguồn lực văn hóa tới phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đề xuất giải pháp thực hiện chuẩn mực văn hóa ứng xử của thanh niên Hà Nội trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế...

Từ kết quả các công trình nghiên cứu tiêu biểu, Viện đã phát hành hàng chục đầu sách chuyên khảo có giá trị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tặng Bằng khen của UBND TP cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Viện.

Đặc biệt, trong những năm gần đây, Viện ngày càng kiện toàn bộ máy, tổ chức tốt các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, tập trung hoàn thành có chất lượng các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn. Công tác nghiên cứu khoa học của Viện chuyển mạnh sang nghiên cứu theo đặt hàng, tập trung giải quyết những vấn đề thực tiễn, vấn đề bức xúc của Thủ đô, từ nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu chính sách, nghiên cứu đề xuất những vấn đề cảnh báo, dự báo, được các cơ quan Trung ương, thành phố đánh giá cao.

Với những thành tích và đóng góp nổi bật đối với sự phát triển Thủ đô trong thời gian qua, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đã được thành phố tặng thưởng nhiều Bằng khen, tặng “Cờ thi đua đơn vị xuất sắc”.

Tại buổi lễ, tập thể Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội và cá nhân Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Viện trưởng vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Dịp này, UBND TP Hà Nội cũng tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân thuộc Viện.

Mai Thảo