Hà Nội chủ động nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
30/08/2018 - 15:55

TĐKT - Sáng 30/8, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND TP về khắc phục những tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận huyện trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Việt Thắng, Phó Trưởng Ban Thi đua -  Khen thưởng TP Hà Nội cho biết: Qua một năm thực hiện Kế hoạch số 115/KH-UBND của UBND Thành phố về khắc phục tồn tại, hạn chế; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố Hà Nội, có thể đánh giá rằng việc triển khai Kế hoạch đã được thực hiện đồng bộ trong cả hệ thống làm công tác thi đua, khen thưởng của thành phố.

Các phong trào thi đua đã được đổi mới về nội dung, hình thức, bám sát các nhiệm vụ chính trị, những nhiệm vụ trọng tâm, khâu yếu, việc khó của thành phố và của mỗi địa phương, đơn vị. Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến đã được đẩy mạnh từ cơ sở đến thành phố.

Đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã được quan tâm, kiện toàn và ổn định. Việc xét, khen thưởng và đề nghị khen thưởng của các đơn vị thuộc thành phố đã quan tâm nhiều hơn người lao động trực tiếp, sản xuất, khen tập thể nhỏ, khen thưởng thành tích đột xuất...

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Tại một số cơ quan, đơn vị, việc chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng còn chưa tập trung, thiếu cụ thể, vẫn còn mang tính hình thức, coi nhẹ phong trào thi đua, chỉ chú trọng khen thưởng cuối năm, làm mất đi ý nghĩa thiết thực của công tác thi đua, khen thưởng. Bên cạnh đó, một số phong trào thi đua vẫn chưa có nội dung tiêu chí cụ thể, chưa tổ chức chỉ đạo điểm, chưa chú trọng đến công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá phong trào thi đua.

 Ngoài ra, công tác khen thưởng, bình xét và công nhận danh hiệu thi đua ở một số đơn vị thuộc thành phố còn chưa chặt chẽ, tỷ lệ khen thưởng lãnh đạo còn cao, chưa quan tâm đúng mức đến nhân viên, người lao động sản xuất trực tiếp, các lĩnh vực khó khăn, độc hại, khen thưởng đột xuất...

Công tác phát hiện nhân tố mới, điển hình mới để khen thưởng còn thiếu tính chủ động. Nhiều đơn vị chưa tích cực tham gia Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Kết quả phát hiện, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiên tiến trong quần chúng còn hạn chế.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Phó Trưởng Ban Thi đua -  Khen thưởng Trung ương đánh giá cao sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TP Hà Nội trong công tác thi đua, khen thưởng. Việc chủ động ban hành Kế hoạch 115 về khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng của TP Hà Nội cũng như tổ chức sơ kết việc thực hiện Kế hoạch này là một trong những minh chứng rõ nét thể hiện sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng của lãnh đạo TP Hà Nội.

Đồng chí Phạm Huy Giang chỉ rõ, Hà Nội hiện là địa phương duy nhất, đi đầu trên cả nước trong việc chủ động ban hành và thực hiện kế hoạch 115 nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng. Hà Nội đồng thời là một trong những điểm sáng của cả nước về triển khai hiệu quả nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo cũng như đa dạng các hình thức biểu dương, khen thưởng.

Đặc biệt, với việc thành lập và hoạt động có hiệu quả mô hình Tổ công tác chuyên đề của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã góp phần đưa Hà Nội trở thành địa phương dẫn đầu trong phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. 

Đặc biệt, trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), TP Hà Nội đã tổ chức sôi nổi các hoạt động kỷ niệm, giao lưu điển hình tiên tiến giữa các cụm, khối thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn dân…

Đồng chí Phạm Huy Giang đề nghị, trong thời gian tới, TP Hà Nội cần tiếp tục tập trung làm tốt công tác tuyên tuyền về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về nội dung bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, trong đó nhấn mạnh đến vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong sự phát triển đất nước. Nếu thực sự làm tốt thì thi đua, khen thưởng sẽ trở thành phương thức lãnh đạo của Đảng, công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Hà Nội là địa phương có rất nhiều các cơ quan truyền thông, do đó, mong muốn Ban Thi đua - Khen thưởng Hà Nội tích cực tham mưu cho lãnh đạo thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, những tấm gương người tốt, việc tốt trên địa bàn, qua đó khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước trong toàn dân.

Đồng chí Phạm Huy Giang cũng mong muốn TP Hà Nội cùng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dành thời gian đóng góp tiếng nói của Thủ đô vào sửa đổi, bổ sung Luật Thi đua, khen thưởng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng trong tham mưu cho lãnh đạo thành phố làm công tác thi đua và khen thưởng; nâng cao vai trò của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố trong chỉ đạo, giám sát công tác của các địa bàn cơ sở…

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đồng tình với những ý kiến của đồng chí Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang. Đồng thời cũng biểu dương, đánh giá cao phong trào thi đua, công tác khen thưởng của TP Hà Nội trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Văn Sửu mong muốn, thời gian tới, người đứng đầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn tiếp tục quan tâm đến công tác thi đua, khen thưởng. Trên cơ sở khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, toàn thành phố tiếp tục sáng tạo, chủ động thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Tránh hành chính hóa thi đua. Khen thưởng cần chính xác, kịp thời theo phương châm bám sát “5 nghị” – Nghị quyết trung ương, Nghị quyết thành phố, Nghị quyết chuyên đề, Nghị quyết hành động, Nghị quyết kiểm tra và  “5 vận” – vận khéo, vận hướng, vận đúng, vận sâu và vận chăm, “3 nhiều” – làm việc nhiều, học tập nhiều, thực tiễn nhiều và  "3 ít” – hội họp ít, diễn đàn ít, tiếp khách ít.

Mai Thảo