Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2018
06/08/2018 - 10:39

TĐKT - Ngày 3/8, tại TP Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Đến dự có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Nguyễn Văn Phú, Trịnh Thị Dung, Phó Vụ trưởng Vụ III đại diện Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện của Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, TP Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Cụm trưởng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, công tác thi đua, khen thưởng trong 6 tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh đất nước có nhiều sự kiện quan trọng và có nhiều chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước.

Phong trào thi đua yêu nước 5 thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, ngày càng thiết thực và hiệu quả, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị của mỗi thành phố.

Trong đó, kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá; đảm bảo an sinh xã hội; lạm phát được kiểm soát, thu ngân sách vượt so với cùng kỳ năm 2017, tạo tiền đề thu vượt kế hoạch cả năm 2018. Công tác quy hoạch đô thị tiếp tục được đẩy mạnh; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường và trật tự, mỹ quan đô thị chuyển biến tích cực.

Sự nghiệp văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư và đẩy mạnh. Công tác cải cách hành chính và môi trường đầu tư được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được mở rộng. Phong trào thi đua yêu nước của các thành phố hướng về cơ sở, được các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia.

Công tác tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến được UBND các thành phố chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện tương đối tốt. Các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên mở chuyên trang, chuyên mục nêu gương các tập thể và cá nhân gương người tốt, việc tốt, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua phát triển mạnh.

Bên cạnh đó, công tác khen thưởng thành tích trong các phong trào thi đua đã được các thành phố chỉ đạo nghiêm túc, đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Các thành phố thường xuyên quan tâm củng cố tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng. Ban Thi đua - Khen thưởng các thành phố đã tích cực tham mưu cho UBND thành phố, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các thành phố triển khai thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu và chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả của 5 thành phố đạt được 6 tháng đầu năm 2018.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn lưu ý, các thành phố cần hết sức quan tâm và thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư trong bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, trọng tâm là phát triển kinh tế nhanh, bền vững; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khoá XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; chú trọng khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp lao động, sản xuất.

Các thành phố cần tiếp tục đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, theo tinh thần Nghị quyết 18 của BCH Trung ương Đảng. Tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua, phát hiện, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020).

Lãnh đạo TP Cần Thơ tặng quà lưu niệm cho đại diện các thành phố trực thuộc Trung ương

Từ nay đến cuối năm, các thành phố trực thuộc Trung ương cần quan tâm xây dựng và từng bước hình thành các điều kiện để phát triển thành phố thông minh, “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”; tập trung thúc đẩy phát triển nhanh những lĩnh vực chủ chốt; nâng cao chất lượng phát triển, nhằm tăng khả năng thích ứng của nền kinh tế trước những biến động khó lường của kinh tế và thương mại thế giới.

Tiếp tục thực hiện tốt an sinh xã hội, chính sách đối với người có công với cách mạng, giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề nóng của xã hội, ổn định và bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội.

Trong thời gian tới, các thành phố cần tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, làm tốt công tác tuyên truyền, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua yêu nước.

Đào Xuân Phúc