Công tác thi đua, khen thưởng cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh quan liêu, đi vào thực chất
12/07/2018 - 10:34

TĐKT - Chiều 11/7, tại Trụ sở Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương  chủ trì phiên họp. Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng: Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban TĐKT Trung ương; các thành viên của Hội đồng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chủ trì phiên họp

Theo dự thảo Báo cáo của Hội đồng TĐKT Trung ương, 6 tháng đầu năm, các phong trào thi đua được các bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể và các địa phương phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đã tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước.

Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, hình thức đa dạng, phong phú, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, cụ thể, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, được nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được tổ chức thành công. Hội đồng TĐKT các cấp đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền các phong trào thi đua và biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến.

Công tác quản lý nhà nước về TĐKT được tăng cường, việc tham mưu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về TĐKT được tập trung thực hiện.

Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị của đất nước và khen thưởng kháng chiến. Chất lượng khen thưởng được nâng lên. Việc khen thưởng các trường hợp có thành tích đột xuất, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác đã có sự chuyển biến rõ nét ở các bộ, ngành, địa phương.

6 tháng đầu năm, Ban TĐKT Trung ương đã tiếp nhận 1.198 tờ trình đề nghị khen thưởng của các bộ, ngành, địa phương. Thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ 1.120 tờ trình khen thưởng; thực hiện 1.213 quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước cho 32.281 trường hợp, trong đó khen thưởng theo niên hạn là 15.644 trường hợp, Chủ tịch nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 1.156 mẹ; 1.109 Huân chương Độc lập cho các gia đình có nhiều liệt sĩ; 1.696 Huân, Huy chương Kháng chiến; phong tặng, truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho 228 tập thể, cá nhân có thành tích trong thời kỳ kháng chiến.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận công tác TĐKT những tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, đổi mới hình thức, nội dung phong phú bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của đất nước.

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) được tổ chức tốt, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân, tạo không khí thi đua sôi nổi trong cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác TĐKT vẫn còn những hạn chế cần tập trung khắc phục. Một số phong trào thi đua chưa thu hút được sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, có nơi còn hình thức nên hiệu quả chưa cao. Tiêu chí của một số phong trào thi đua còn chung chung, chưa đánh giá được tác động đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị...

Định hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua để triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 với tinh thần không được thỏa mãn, chủ quan.

Công tác TĐKT cần bám sát cơ sở, sát dân, tránh tình trạng quan liêu, giấy tờ. Phong trào thi đua phải đi vào thực chất, có chiều sâu, phát huy dân chủ. Chú trọng công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp.

Khen thưởng phải kịp thời, đúng quy định, đặc biệt là đối với đơn vị cơ sở, người lao động, công nhân, nông dân, chiến sĩ… Tập trung giải quyết dứt điểm khen thưởng thành tích kháng chiến, phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” trên cả nước.

Thực hiện đúng quy định về tổ chức các giải thưởng, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh tình trạng trao giải thưởng tràn lan, hình thức. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát trong TĐKT.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tập trung tham mưu, hoàn thiện thể chế pháp luật về thi đua, khen thưởng. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật TĐKT sửa đổi, Nghị định quy định việc quản lý xét tặng danh hiệu, giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp, để trình Chính phủ ban hành...

Nguyệt Hà