Khối các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2018
02/04/2018 - 14:49

TĐKT - Chiều 30/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ; Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành nội chính Trung ương.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018

Năm 2017, được sự quan tâm của cấp uỷ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong Khối, công tác thi đua, khen thưởng đã có nhiều chuyển biến tích cực, thực sự là động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chú trọng.

Tất cả các đơn vị trong Khối đều phát động các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành, đơn vị. Hình thức tổ chức đa dạng, đổi mới, thiết thực. Một số bộ, ban, ngành đã chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, xác định nội dung đột phá, tổ chức thi đua để tìm giải pháp thực hiện.

Qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, xuất sắc được nêu gương; đặc biệt, qua phong trào thi đua, nhiều cán bộ, công chức, sĩ quan, chiến sĩ giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành, tận tuỵ với Tổ quốc, nhân dân, dám nghĩ, dám làm, hy sinh để bảo vệ chủ quyền đất nước, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Năm 2018, các bộ, ban, ngành trong Khối tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách cụ thể hoá các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng; tăng cường tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức và các phong trào thi đua yêu nước theo hướng tập trung về cơ sở, bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách để tổ chức phát động với các hình thức thi đua phong phú, có tiêu chí cụ thể, nội dung thiết thực, triển khai có hiệu quả, thu hút mọi cá nhân, tổ chức tham gia. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thi đua, khen thưởng và vai trò tham mưu của cơ quan chuyên trách công tác thi đua, khen thưởng các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính năm 2017.

Đối với nhiệm vụ năm 2018, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị Khối tiếp tục quan tâm chỉ đạo 4 nội dung cụ thể, trong đó triển khai Chỉ thị 22 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tiếp tục triển khai 3 phong trào trọng tâm của Thủ tướng Chính phủ gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị mình…

Công tác tuyên truyền cần tiếp tục được phát huy nhất là tuyên truyền lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng việc xây dựng các tấm gương điển hình tiêu biểu. Quan tâm hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ở các đơn vị trong Khối, củng cố kiện toàn hội đồng, phân công thành viên.

Hội nghị đã tiến hành bình bầu, suy tôn đề nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua của Khối. Trong đó, đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Thanh tra Chính phủ và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Kiểm toán Nhà nước.

Hội nghị cũng tiến hành biểu quyết đề cử đơn vị Khối trưởng Khối thi đua năm 2018 là Kiểm toán Nhà nước và Khối phó là Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Các đơn vị trong Khối đã tiến hành ký kết giao ước phát động phong trào thi đua năm 2018.

Nguyệt Hà