Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội ký kết giao ước thi đua năm 2018
28/03/2018 - 20:52

TĐKT – Chiều 27/3, tại Hà Nội, Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Tới dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2017 và ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Năm 2017, các tổ chức thành viên trong khối đã thực hiện tốt 7 nội dung trọng tâm mà các tổ chức đã ký cam kết giao ước thi đua đầu năm, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức.

Công tác thi đua, khen thưởng của Khối tiếp tục được đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng với phương pháp, hình thức, nội dung thiết thực; có sự chỉ đạo đồng bộ, thống nhất giữa cấp ủy đảng, chính quyền; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa tổ chức chuyên môn và các tổ chức đoàn thể quần chúng trong việc tổ chức, triển khai thực hiện.

Đại diện các đơn vị trong khối chia sẻ kinh nghiệm về triển khai công tác thi đua, khen thưởng.

Bám sát 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các đơn vị trong khối tổ chức các phong trào thi đua ngày càng hiệu quả, thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị, tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, có tính đột phá của tổ chức, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động các phong trào thi đua với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn - 2017”; Hội Nông dân Việt Nam với chủ đề “Đột phá, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017” với 3 nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII” và tập trung thực hiện có hiệu quả 4 trọng tâm ưu tiên năm 2017; Hội Cựu chiến binh Việt Nam với chủ đề: "Phát huy truyền thống "Bộ đội cụ Hồ", trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ 2017 - 2022...

Đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương ghi nhận, đánh giá cao hiệu quả triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong Khối, đã huy động được sức mạnh toàn dân tham gia, tạo nên hiệu quả và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình tốt, kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả được tổ chức dưới nhiều hình thức phong phú, quy mô lớn đã có tác dụng lôi cuốn và sức lan tỏa rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thu hút sự quan tâm, chú ý của toàn xã hội, được Đảng, Nhà nước, Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao.

Công tác khen thưởng thực hiện đúng quy định, kịp thời, khách quan. Đặc biệt, việc phát hiện và khen thưởng kịp thời đối với tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp; những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác được tăng cường. Theo báo cáo của Khối, năm 2017, tỷ lệ khen thưởng cho hội viên, đoàn viên, cán bộ trực tiếp tại địa bàn, cán bộ không giữ chức vụ lãnh đạo đạt từ 40 - 48%.

Đồng tình với 9 nhiệm vụ trọng tâm, 6 giải pháp đã đề ra trong năm 2018, đồng chí Trần Thị Hà đề nghị: Năm 2018, Khối tập trung vào tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị; thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/01/2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).

Đồng thời quan tâm hơn công tác thông tin truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội; làm tốt công tác tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt, tạo động lực lan tỏa thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng.

Các đơn vị trong Khối ký kết giao ước thi đua năm 2018

Đồng chí Trần Thị Hà tin tưởng: Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thẳng thắn, xây dựng và trách nhiệm cao, năm 2018, Khối sẽ có nhiều sáng tạo, sáng kiến, phối hợp hiệu quả thực chất hơn, đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa, xứng đáng là khối điểm, toàn diện đi đầu cả nước.

Hội nghị đã thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho hai đơn vị xuất sắc dẫn đầu Khối năm 2017 là Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Các đơn vị còn lại trong Khối được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng suy tôn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Khối trưởng Khối thi đua năm 2018, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm Khối phó. Tại Hội nghị, các đơn vị trong khối đã ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Mai Thảo