Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hóa, xã hội thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
08/02/2018 - 08:45

TĐKT - Chiều 6/2, tại Hà Nội, Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hóa, xã hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng năm 2018. Đến dự, có:  Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà; đại diện đơn vị khối trưởng: Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH)Việt Nam Nguyễn Thị Minh; khối phó: Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa.

Toàn cảnh Hội nghị

Năm 2017 là năm bản lề đối với việc thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trong bối cảnh thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp ở nhiều vùng trên cả nước, kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn thách thức, nhưng với quyết tâm thi đua hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao, năm qua, các thành viên Khối Thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hoá, xã hội đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực, bám sát sự chỉ đạo của Quốc hội, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ triển khai nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn cũng như công tác thi đua, khen thưởng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ,Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương  Trần Thị Hà phát biểu tại Hội nghị

Ngay từ đầu năm, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị thuộc Khối đã đồng loạt phát động, triển khai các phong trào thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Phong trào thi đua của mỗi đơn vị có chủ đề và màu sắc riêng nhưng vẫn đảm bảo định hướng nội dung phong trào thi đua của Hội đồng TĐKT Trung ương, Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, tại Chỉ thị số 18 CT-TTg ngày 19/5/2016 về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Trong năm 2017, toàn Khối thi đua phát động trên 20 phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề và đột xuất.

Công tác khen thưởng được lãnh đạo các đơn vị thành viên thuộc Khối quan tâm, chỉ đạo đảm bảo kịp thời, nghiêm túc, tăng cường khen thưởng đột xuất theo thẩm quyền, chú trọng khen thưởng cho công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tiếp, chủ động phát hiện và khen thưởng cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu, có thành tích trong công tác, có đóng góp cho xã hội. Việc khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc đã có tác dụng động viên, khuyến khích rất lớn đối với các tập thể và cá nhân.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện đơn vị Khối trưởng, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: Trong năm vừa qua, công tác thi đua, khen thưởng của Khối đã thực sự tạo được những dấu ấn rõ nét. Các đơn vị trong Khối đã chủ động phát động, tổ chức được nhiều phong trào thi đua với nội dung phong phú, thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Việc ký kết và thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối được tiến hành nghiêm túc với nội dung, mục tiêu thi đua cụ thể, thiết thực gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao và thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, đồng thời đăng ký phấn đấu danh hiệu thi đua đúng quy định.

Đặc biệt, công tác khen thưởng đã được đổi mới, đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, đúng người, đúng việc, đi vào thực chất và hiệu quả hơn, kịp thời khuyến khích, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hoàn thành tốt chức trách được giao. Công tác kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng luôn được quan tâm. Năng lực của cán bộ ngày càng nâng lên đáp ứng yêu cầu,  nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua

Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà ấn tượng với kết quả mà các đơn vị trong Khối đã đạt được, qua đó, Thứ trưởng nhấn mạnh thêm: Với đặc thù có nhiều đơn vị sự nghiệp công lập trong Khối, có nhiều điểm tương đồng chính là lợi thế để tổ chức các hoạt động đồng đều, thống nhất, năm 2018, Khối thi đua các bộ, ngành khoa học, văn hoá, xã hội đã tạo bước phát triển rõ nét trong công tác thi đua, khen thưởng.

Nhìn lại một năm qua, Khối đã để lại những dấu ấn to lớn với hoạt động của từng bộ, ngành, cơ quan ngang bộ, tạo sự lan tỏa trong cả nước. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá, Khối là đơn vị dẫn đầu trong các Khối về đổi mới phong trào thi đua, khen thưởng năm 2017 của cả nước. Với vai trò là Khối trưởng, BHXH Việt Nam đã làm tốt vai trò của mình.

Sang năm 2018, các đơn vị trong Khối cần tiếp tục phát huy vai trò của phong trào thi đua, khen thưởng; đặc biệt là tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động; đẩy mạnh tuyên truyền về các điển hình trong Khối…

Cũng tại Hội nghị, BHXH Việt Nam được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao - Du lịch, Đại học Quốc gia Hà Nội được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành văn hóa, xã hội năm 2018; Trường Đại học Quốc gia là Khối phó. Các đơn vị đã cùng ký kết giao ước thi đua năm 2018.

Hồng Thiết