Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chúc mừng ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
21/06/2024 - 18:47
BTĐKT - Nhân kỷ niệm 99 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024), lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các phòng, đơn vị, đoàn thể thuộc Ban, nhiều tổ chức, cá nhân, đối tác đã đến tặng hoa, chúc mừng tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Trung tâm Thông tin - Truyền thông, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương..

2d22822955c5f69bafd4.jpg

Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tặng hoa chúc mừng Trung tâm Thông tin - Truyền thông

Đánh giá cao vai trò của Trung tâm trong việc truyền thông các hoạt động của Ban và ngành Thi đua - Khen thưởng, lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng hơn nữa nhằm động viên, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.

Đón nhận những bó hoa tươi thắm và lời chúc mừng tốt đẹp nhất nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Truyền thông Nguyễn Thế Huân trân trọng cảm ơn và mong rằng tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Ban cũng như sự ủng hộ, phối hợp của lãnh đạo, chuyên viên các phòng, đơn vị thuộc Ban trong công tác tuyên truyền thời gian tới.

a76a86f12e1e8d40d40f.jpg

dedc937c3b9398cdc182.jpg

c4ed7add7233d16d8822.jpg

bcffa2508abe29e070af.jpg

8ab501fc0613a54dfc02.jpg

Các phòng, đơn vị tặng hoa chúc mừng Trung tâm

Phương Thanh