Bổ sung cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025
10/06/2024 - 10:51
BTĐKT - Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương họp công bố Quyết định của Đảng ủy Bộ Nội vụ chỉ định bổ sung cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và chủ trì cuộc họp.

IMG_1582.JPG

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thường vụ Đảng ủy Ban, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Văn Thuật

Cùng dự cuộc họp, có các đồng chí: Phan Văn Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nội vụ, Thường vụ Đảng ủy Ban, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Phạm Đức Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; các đảng ủy viên thuộc Đảng ủy Ban.

IMG_1586.JPG

Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ban tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Văn Thuật

Tại cuộc họp, Đảng ủy Ban đã công bố và trao Quyết định của Đảng ủy Bộ Nội vụ chỉ định bổ sung cấp ủy Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, chỉ định bổ sung đồng chí Nguyễn Văn Thuật, Bí thư Chi bộ Văn phòng, Chánh Văn phòng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 29/5/2024.

Nguyệt Hà