Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức công tác thi đua, khen thưởng
20/11/2023 - 09:24

BTĐKT - Chiều 17/11, Đoàn kiểm tra, giám sát (KTGS) của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) Trung ương do đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang.

Cùng dự có đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và các thành viên Đoàn KTGS.

Đồng chí Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại buổi làm việc với Đoàn KTGS

Tiếp và làm việc với Đoàn KTGS có các đồng chí: Nguyễn Thành Diệu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang; Trần Thị Thanh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang; các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Tiền Giang…

Đồng chí Trần Thị Thanh Tuyết, Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang báo cáo tại buổi làm việc

Theo báo cáo của Hội đồng TĐKT tỉnh Tiền Giang, thời gian qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng được tỉnh Tiền Giang triển khai theo đúng kế hoạch; đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phục vụ kịp thời sự chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương. Hoạt động của các cụm, khối thi đua và công tác xét thi đua dần đi vào nền nếp.

Cùng với triển khai 5 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua với nhiều hình thức đa dạng, phong phú gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, yêu cầu phát triển của từng cơ quan, đơn vị. Tiêu biểu là: Chuyên đề thi đua “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông”; thi đua “Cải cách hành chính”; thi đua thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; thi đua “Nâng cao chất lượng xây dựng và hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên” giai đoạn 2022 - 2025; thi đua “Toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm” giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2023 - 2025…

Phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được tổ chức thực hiện có hiệu quả, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.

Công tác khen thưởng thành tích phát triển kinh tế - xã hội có nhiều tiến bộ, khen đúng người, đúng việc, động viên kịp thời gương người tốt, việc tốt để giáo dục, góp phần tạo niềm phấn khởi trong lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh cũng chú trọng khen thưởng đối tượng là công nhân, nông dân, người lao động, người trực tiếp sản xuất, cán bộ khoa học kỹ thuật, các thành phần kinh tế và khen người tốt, việc tốt. Lấy hiệu quả công việc làm tiêu chuẩn bình xét trên nguyên tắc “công bằng, dân chủ và công khai”, góp phần đưa Luật Thi đua, khen thưởng đi vào cuộc sống. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trong năm 2021 chiếm 57,1%, năm 2022 chiếm 63,9% và 9 tháng đầu năm 2023 chiếm 61,7%. Hiện nay, tỉnh Tiền Giang không tồn đọng khen thưởng thành tích kháng chiến.

Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến đã có những chuyển biến rõ nét, có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng với các cơ quan báo, đài trong việc giới thiệu, tuyên truyền các điển hình tiên tiến.