Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
07/08/2023 - 19:45

BTĐKT - Sáng 4/8, tại thành phố Cần Thơ, Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc trung ương (Cụm thi đua) tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Quang cảnh Hội nghị

Đến dự và phát biểu chỉ đạo có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (TĐKT) Trung ương.

Cùng dự hội nghị, có các đồng chí:Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ;Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo 5 thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành và thành viên Hội đồng TĐKT của 5 thành phố.

Về phía Ban TĐKT Trung ương, có đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban; các đồng chí lãnh đạo phòng, đơn vị trực thuộc Ban.

Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2023, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Thành ủy và UBND các thành phố, cùng sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, các thành phố trong Cụm thi đua đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu đã đề ra.

Phong trào thi đua yêu nước trong Cụm được triển khai với nhiều nội dung, tiêu chí cụ thể, bám sát với mục tiêu chính trị, phù hợp với từng địa phương, với sự chỉ đạo của Hội đồng TĐKT Trung ương, Ban TĐKT Trung ương, lãnh đạo các thành phố. Qua đó, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Đồng thời, công tác TĐKT luôn được chú trọng, quan tâm, đảm bảo việc thực hiện khách quan, công khai, minh bạch. Trong đó, tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp được nâng lên, khen thưởng chuyên đề được quan tâm; công tác khen thưởng đột xuất được thực hiện kịp thời, góp phần động viên, đề cao tính nêu gương các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước đã góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra năm 2023. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn của 5 thành phố đều tăng trên 3,5% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách của 5 thành phố đạt được 471.000 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính của các thành phố tiếp tục được duy trì cải thiện và nâng cao, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” được các thành phố trong cụm đẩy mạnh và đến nay các thành phố có trên 29% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có trên 5% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Các phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” được thực hiện có hiệu quả.

Bên cạnh thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, Hội đồng TĐKT 5 thành phố bám sát chỉ đạo của Chính phủ và các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của từng thành phố để phát động và triển khai thực hiện sâu rộng nhiều phong trào thi đua đi vào thực tiễn, có giá trị thiết thực đối với cuộc sống của nhân dân. Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của cả nước nói chung và mỗi địa phương nói riêng.

Thực hiện tốt các phong trào thi đua do trung ương và thành phố phát động, ngay từ đầu năm 2023, 5 thành phố đã tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch và phát động phong trào thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là thi đua thực hiện 4 phong trào do Thủ tướng Chính phủ phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025.

Đặc biệt,ngoài các phong trào thi đua thường xuyên, 5 thành phố trong cụm cũng chú trọng phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề, theo đợt hướng vào các nhiệm vụ trọng tâm, việc khó trong từng ngành, lĩnh vực của thành phố: TP Hà Nội với phong trào thi đua do thành phố phát động như: “Sáng kiến, sáng tạo”, “ Kỷ cương hành chính”, “An toàn thực phẩm”, xây dựng “ Nông thôn mới”, “ Người tốt việc tốt”; TP Hồ Chí Minh thực hiện phong trào “Chính quyền số”, “Chỉnh trang và phát triển đô thị”; TP Hải Phòng thực hiện phong trào “Tăng thu ngân sách địa phương”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”; TP Đà Nẵng thực hiện 73 phong trào thi đua theo chuyên đề; TP Cần Thơ thực hiện phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính chủ đề “Dịch vụ công trực tuyến - nhanh chóng, dễ dàng, mọi lúc, mọi nơi”.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, các thành phố đã khen thưởng 23.735 tập thể, cá nhân, cụ thể: Cờ thi đua của UBND thành phố cho 1.092 tập thể; danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 3.013 tập thể; danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố cho 329 cá nhân; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 3 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 19.117 tập thể, cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 58 tập thể; Huân chương các loại cho 39 tập thể, cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 84 tập thể, cá nhân.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thay mặt cho Hội đồng TĐKT Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng TĐKT Trung ương chúc mừng, biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của 5 thành phố trong 6 tháng đầu năm 2023đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng đề nghị các đồng chí cấp ủy cần quan tâm, nghiên cứu, chỉ đạo sâu sắc công tác TĐKT. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT và Nghị định số 91/2017/NĐ- CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TĐKT. Trong 6 tháng cuối năm 2023, các thành phố trực thuộc trung ương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu đề ra năm 2023. Nhanh chóng thể chế hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của trung ương về cơ chế đặc thù để tạo sự đột phá và dư địa phát triển mạnh mẽ của mỗi thành phố, cần đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí chấm điểm thi đua. Các thành phố cần lựa chọn những nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa như lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, chuyển đổi số… để thi đua, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội. Cần quan tâm phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua để nhân rộng, khen thưởng kịp thời.

Xuân Phúc