Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại Ninh Bình
16/03/2023 - 14:27

BTĐKT - Chiều 15/3, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã công bố quyết định thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình.

Dự hội nghị, về phía Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có các đồng chí: Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra cùng các thành viên Đoàn Thanh tra (Đoàn).

Về phía tỉnh Ninh Bình, có đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc đối tượng thanh tra.

Trưởng đoàn Thanh tra Đỗ Ngọc Toàn công bố Quyết định thanh tra

Tại hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn, Trưởng phòng Phòng Pháp chế - Thanh tra, Trưởng đoàn Thanh tra đã công bố Quyết định của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc thanh tra thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng tại UBND tỉnh Ninh Bình, giai đoạn từ ngày 1/1/2021 đến ngày 31/12/2022.

Theo đó, trong thời gian 45 ngày, kể từ ngày công bố quyết định, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương gồm 5 thành viên sẽ tiến hành thanh tra tại 11 đơn vị gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tư pháp; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Trường Đại học Hoa Lư; UBND các huyện: Yên Khánh, Nho Quan, Hoa Lư; thành phố Tam Điệp; Công ty TNHH xây dựng Xuân Quyền; Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh Bình.

Đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các đồng chí thành viên trong Đoàn thực hiện nghiêm các quy định về thanh tra, quy chế làm việc, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động công vụ. Đồng chí đề nghị các đơn vị được thanh tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tài liệu, bố trí thành phần làm việc, phối hợp chặt chẽ với Đoàn để đảm bảo kế hoạch, lịch làm việc đã thống nhất. Đồng chí cũng đề nghị các đơn vị chủ động trao đổi với đoàn về những bất cập, tồn tại trong thực tiễn để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có ở khâu tổ chức thực hiện.

Đồng chí Phó Trưởng ban cũng chia sẻ thông tin về tình hình triển khai Luật Thi đua, khen thưởng (năm 2022), bao gồm việc xây dựng các nghị định của Chính phủ. Đồng chí mong muốn các đồng chí dự hội nghị quan tâm nghiên cứu, tham gia ý kiến góp phần hoàn thiện các dự thảo nghị định, đặc biệt là Nghị định quy định chi tiết thi hành luật, để nâng cao chất lượng, đảm bảo tính khả thi, đáp ứng yêu cầu thực tiễn sinh động, đa dạng, không ngừng thay đổi.

Đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình tiếp thu các ý kiến của đồng chí Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Trưởng đoàn Thanh tra. Đồng chí yêu cầu các đơn vị được thanh tra tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện; bố trí thời gian và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác thanh tra, đảm bảo lịch làm việc; phối hợp và tạo điều kiện cho Đoàn hoàn thành nhiệm vụ theo kế hoạch; giao Sở Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh làm đầu mối, đôn đốc, phối hợp với các đơn vị để làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Ninh Bình, công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh trong những năm qua đã có nhiều đổi mới. Thi đua, khen thưởng đã thực sự trở thành động lực của sự phát triển, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua được thể hiện rõ nét hơn. Hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp và tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng đã từng bước đi vào nền nếp, hoạt động ổn định. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng có nhiều đổi mới, chất lượng, hiệu quả hơn.

Các phong trào thi đua yêu nước đã được triển khai phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; nội dung thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị; hình thức tổ chức phát động phong trào thi đua phong phú, đa dạng đã động viên, thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia và đạt kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Công tác khen thưởng đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch, đúng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, đã chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh và khen thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Quỹ Thi đua, khen thưởng của tỉnh đã được trích lập, quản lý, sử dụng theo đúng quy định của pháp luật; tiền quỹ thi đua, khen thưởng luôn đáp ứng đầy đủ, kịp thời trong việc chi cho thực hiện các nhiệm vụ về công tác thi đua, khen thưởng theo quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, đã kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng và có giải pháp chỉ đạo khắc phục nhanh chóng, hiệu quả. Các kiến nghị, phản ánh của công dân về công tác khen thưởng đã được chỉ đạo xem xét, giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Phương Thanh