Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc triển khai nhiệm vụ năm 2023
13/03/2023 - 10:15

Sáng ngày 10/3, tại thành phố Bắc Giang, Cụm thi đua các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.