Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương công bố các quyết định về công tác cán bộ
03/01/2023 - 21:38

TĐKT - Chiều 3/1/2023, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương dự và chủ trì Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phan Văn Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương; toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trao Quyết định bổ nhiệm cho các cán bộ chủ chốt của Ban

Thực hiện Quyết định số 1247/QĐ-BNV ngày 27/12/2022 của Bộ Nội vụ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã tiến hành sắp xếp lại cơ cấu tổ chức gồm 8 phòng, đơn vị.

Tại Hội nghị, 7 cán bộ chủ chốt của Ban đã nhận quyết định bổ nhiệm làm Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Ban: Ông Thái Mạnh Hùng là Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương (Phòng II); ông Nguyễn Anh Tuấn là Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phòng III); ông Nguyễn Hữu Đoạt là Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp (Phòng I); bà Đỗ Thúy Phượng là Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán bộ; ông Nguyễn Thế Huân là Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông; ông Đỗ Ngọc Toàn là Trưởng phòng Pháp chế Thanh tra; ông Nguyễn Văn Thuật là Chánh Văn phòng Ban.

Hội nghị cũng công bố quyết định bổ nhiệm các Phó Trưởng phòng hoặc tương đương cho các cán bộ chủ chốt: Ông Nguyễn Hồng Tiến, Phó Trưởng phòng Phòng Nghiên cứu - Tổng hợp; bà Ngô Thị Việt Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; bà Đỗ Thị Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ông Bùi Quang Đức, Phó Trưởng phòng Phòng Pháp chế Thanh tra; ông Đỗ Trọng Hùng, Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức cán  bộ; ông Vũ Xuân Phú, Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý và Khai thác hồ sơ; bà Đỗ Minh Hương, Phó Chánh Văn phòng Ban.

Đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Huy Giang, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương mong rằng: Với tinh thần “Càng khó khăn thì càng phải thi đua”, các cán bộ chủ chốt vừa được bổ nhiệm sẽ luôn cố gắng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công. Đồng chí đề nghị các phòng, đơn vị trong thời gian nhanh nhất phải xây dựng và hoàn thiện xong các quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình để mau chóng triển khai các công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Phòng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đại diện các đồng chí vừa nhận quyết định bổ nhiệm, bày tỏ mong muốn các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Ban tiếp tục quan tâm tạo môi trường thuận lợi để các cán bộ, công chức, viên chức cùng nhau cố gắng, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Đồng chí xin hứa sẽ thực thi những nhiệm vụ được giao với kết quả cao nhất.

Phương Thanh