Tiền Giang: Triển khai đồng bộ các giải pháp, chính sách giảm nghèo bền vững
25/11/2022 - 19:56

TĐKT - Ngày 23/11, Đoàn Giám sát của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương do đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang về việc triển khai phong trào thi đua và công tác khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Đoàn Giám sát làm việc với UBND tỉnh Tiền Giang

Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Lý Hoàng Chiêu, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Lê Hoàng Liêm, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Thị Mỹ Nương, Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo, chuyên viên Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn Giám sát phát biểu tại buổi làm việc với xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Trước đó Đoàn đã đến làm việc và nghe báo cáo thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang và thăm mô hình thoát nghèo bền vững tại hộ gia đình bà Lê Thị Hiền, ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang.

Chiều ngày 23/11/2022, Đoàn đã đến thăm hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tám, bà Vũ Thị Ngọc Điệp, ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Gia đình có mô hình trồng cây ăn quả hiệu quả với cây trồng chính là sầu riêng, xen canh cây mít và nhiều cây ăn quả khác, thu nhập ổn định, bền vững ngày càng phát triển. Đoàn cũng tới thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Hiệp Đức, hoạt động dịch vụ trồng trọt liên kết thu mua xuất khẩu sầu riêng trái tươi và đông lạnh.

Đoàn thăm hộ gia đình bà Lê Thị Hiền, ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang, hộ gia đình tiêu biểu vươn lên thoát nghèo bền vững năm 2018

Theo báo cáo của UBND tỉnh Tiền Giang, phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị  bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh và công tác giảm nghèo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và chỉ đạo thực hiện.

Đoàn thăm hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tám, bà Vũ Thị Ngọc Điệp, ấp Hiệp Nhơn, xã Hiệp Đức, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang

Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm từ Ban Chỉ đạo các cấp và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc thực hiện tốt các nhóm chính sách đã giúp cho người nghèo giảm bớt khó khăn, có điều kiện để tiếp nhận các dịch vụ xã hội, từng bước nâng cao nhận thức, tiếp thu khoa học kỹ thuật áp dụng vào cuộc sống và lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo.

Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh đã lồng ghép, gắn kết với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào “Tiền Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào "Ngày cả nước vì người nghèo 17/10” hằng năm, đã có tác động tích cực, tạo khí thế thi đua sôi nổi thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đoàn thăm HTX Dịch vụ nông nghiệp Hiệp Đức

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn tỉnh đã đề ra được các chủ trương, giải pháp thiết thực, hiệu quả để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giảm nghèo; tăng cường tuyên truyền, vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, cùng với sự nỗ lực phấn đấu vươn lên của hộ nghèo, đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Theo tổng hợp kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2021, toàn tỉnh có 1.998 hộ thoát nghèo; hộ nghèo phát sinh là 20 hộ; toàn tỉnh còn 7.455 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 1,47% so tổng số hộ toàn tỉnh (506.184 hộ). Hộ thoát cận nghèo là 1.783 hộ; hộ cận nghèo phát sinh là 1.168 hộ. Toàn tỉnh có 16.121  hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 3,18% so tổng số hộ toàn tỉnh.

Theo tổng hợp sơ bộ kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2022: Tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2022 còn 1,27% - vượt kế hoạch đề ra (Kế hoạch còn 1,4% cuối năm 2022). Hiện nay trên địa bàn tỉnh không còn huyện nghèo và các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển.

Nguyệt Hà