Thông tin liên hệ
21/04/2021 - 10:14

TỔNG BIÊN TẬP: 
Phạm Hồng Long

Điện thoại: 080.44450

PHÓ TỔNG BIÊN TẬP

Nguyễn Công Hoan

Điện thoại: 080.43427

TÒA SOẠN:
103 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 080.44450

Phòng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng (in):
Điện thoại: 080.43427
Email: tapchitdkt.103@gmail.com

Phòng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng (điện tử):
Điện thoại: 0243.2222488

Email: thiduakt@thiduakhenthuongvn.org.vn 

VĂN PHÒNG PHÍA NAM:
28 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.38445088 / 028.38452685
Fax:  028.38445088