Vinh danh 79 sản phẩm, giải pháp số trong Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2023
29/05/2023 - 11:20

BTĐKT - Chiều 27/5, tại Hà Nội, Hội Tự động hóa Việt Nam (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, các đơn vị hữu quan tổ chức chương trình biểu dương “Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam - 4.0 Awards” lần thứ hai năm 2023.

Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam 2023 vinh danh 65 doanh nghiệp, 7 địa phương

Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam Trần Quân cho biết: Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam năm 2023 được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số cho các địa phương, doanh nghiệp; biểu dương sự phát triển của các doanh nghiệp sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh. Đồng thời, thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, doanh nghiệp, phát triển kinh tế số...

Những chuyên gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, thông tin và truyền thông, kinh tế, chuyên gia đến từ các bộ, ngành, cơ quan trung ương, Hội đồng giám khảo đã đưa ra các tiêu chí đánh giá cho từng hạng mục. Trong đó, hạng mục Top doanh nghiệp công nghiệp 4.0 có các tiêu chí như: Tự động hóa, điều khiển tối ưu hóa quá trình sản xuất, thực hiện chuyển đổi số để phát triển sản xuất, kinh doanh, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ mới để thông minh hóa sản xuất, kinh doanh và hiệu quả tăng trưởng...

Qua quá trình thẩm định, Ban Tổ chức đã lựa chọn và biểu dương 7 tỉnh/thành phố, 65 doanh nghiệp với 79 sản phẩm, giải pháp số. Trong đó, có 8 doanh nghiệp lọt Top doanh nghiệp 4.0 Việt Nam, 25 đơn vị thuộc Top tổ chức/doanh nghiệp khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. 32 đơn vị với 79 giải pháp đạt Top doanh nghiệp có sản phẩm số thông minh và giải pháp công nghệ Công nghiệp 4.0.

Ngoài ra, ở hạng mục Top địa phương tiêu biểu, chủ động thực hiện Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số, có 7 địa phương được vinh danh là Đà Nẵng, thành phố Bến Tre, Quảng Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế, Thái Nguyên.

Phương Thanh