Tọa đàm “Hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”
06/01/2023 - 20:02

TĐKT - Góp phần thực hiện chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của chính phủ, ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Hà Nội, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam (VFCA) tổ chức buổi Tọa đàm “Hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam – Thực trạng và giải pháp”.

Tham gia buổi Tọa đàm gồm có các chuyên gia, các nhà khoa học, các chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính nói chung và các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế của đất nước..., đại diện các trường đại học, các cá nhân quan tâm tới lĩnh vực này, cùng đông đảo các chủ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hoạch định tài chính cá nhân.

Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam Lê Long Giang phát biểu tại Tọa đàm

Tọa đàm đã nghe báo cáo đề dẫn do Chủ tịch Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam Lê Long Giang trình bày. Tọa đàm cũng nghe bốn báo cáo tham luận, làm rõ thêm các khía cạnh khác nhau liên quan đến chủ đề “Hoạch định tài chính cá nhân – Thực trạng và giải pháp”. Báo cáo đề dẫn, các tham luận và các ý kiến trao đổi, ở các mức độ khác nhau, đều nhấn mạnh: Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong cuộc sống liên quan đến việc cần thiết phải quản lý, hoạch định tài chính cá nhân, như: thu nhập, chi tiêu, đầu tư… Điều này càng trở nên cấp thiết khi chúng ta đang sống trong một thế giới bấp bênh với rất nhiều nguy cơ về khủng hoảng kinh tế, dịch bệnh, công ăn việc làm, các biến động địa chính trị vĩ mô…

Trên thế giới, tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Nhật, Anh hay các quốc gia đang phát triển như Thái Lan, Brazil, Ấn Độ, Malaysia… đều đã triểu khai việc hoạch định tài chính rất mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Tại Việt Nam, vấn đề hoạch định tài chính cho cá nhân và gia đình chưa được đại đa số công chúng nhận thức và quan tâm đúng mức. Đa số chỉ tính tới những nhu cầu trước mắt, mà không hoàn toàn có nhiều kế hoạch cho tương lai. Việc hoạch định tài chính cá nhân tốt sẽ giúp con người tiệm cận đến mức độ tự do tài chính, góp phần phát triển và tổng hợp hiệu quả nguồn lực xã hội phục vụ phát triển kinh tế và xã hội.

Toàn cảnh Tọa đàm

Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam Lê Long Giang cho biết mong muốn của buổi tọa đàm là đưa ra các giải pháp tài chính hiệu quả và thiết lập chuẩn mực hoạch định tài chính cá nhân đối với các người làm tư vấn tài chính trên thị trường; mang lại lợi ích cho cộng đồng bằng cách thiết lập, duy trì và thúc đẩy các tiêu chuẩn chuyên nghiệp trong việc hoạch định tài chính cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh hoạt động tọa đàm, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam đã công bố Quyết định Thành lập và ra mắt Hội đồng chuẩn hóa hoạch định tài chính cá nhân. Thành lập Hội đồng chuẩn hóa Hoạch định Tài chính cá nhân để xây dựng bộ tiêu chuẩn về hoạch định tài chính cá nhân, từng bước nâng cao chất lượng tư vấn tài chính cá nhân tại Việt Nam.

Hội đồng gồm tập hợp những chuyên gia đầu ngành tài chính tại Việt Nam, nhà khoa học, nhà tư vấn có kinh nghiệm thực tiễn về ngành tư vấn tài chính cá nhân, hoạch định tài chính cá nhân trên thế giới và các nhà hoạch định chính sách phát triển kinh tế của đất nước.

Để thực hiện các mục tiêu của mình, Hội đồng chuẩn hóa Hoạch định Tài chính cá nhân luôn hướng đến các hoạt động cốt lõi phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội tư vấn tài chính Việt Nam là: Phổ cập kiến thức tài chính và nâng cao dân trí tài chính Việt Nam; phổ cập và phát triển kiến ​​thức về hoạch định tài chính; trao đổi và kết nối với các tổ chức trong và ngoài nước liên quan đến hoạch định tài chính; xây dựng cộng đồng các nhà hoạch định tài chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các nhà hoạch định tài chính; thực hiện khảo sát, nghiên cứu và cung cấp thông tin liên quan đến hoạch định tài chính; xuất bản các ấn phẩm liên quan đến hoạch định tài chính.

Tại buổi tọa đàm, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam và Hội đồng chuẩn hóa Hoạch định Tài chính cá nhân đã công bố Dự thảo Tiêu chuẩn Hoạch định Tài chính cá nhân Việt Nam. Đây là bản dự thảo đầu tiên về bộ tiêu chuẩn quy định về hành nghề Hoạch định Tài chính cá nhân tại Việt Nam. Bản dự thảo được xây dựng dựa trên chuẩn mực của FPSB – cơ quan số một trên thế giới về cung cấp tiêu chuẩn nghề Hoạch định Tài chính cá nhân. Trong thời gian tới, Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam mà trực tiếp là Hội đồng chuẩn hóa Hoạch định Tài chính cá nhân xin trân trọng kính mời các chuyên gia đầu ngành tài chính và hoạch định chính sách phát triển kinh tế của đất nước cùng tham gia góp ý, thảo luận để xây dựng và tiếp tục hoàn thiện bộ tiêu chuẩn chung nhất cho ngành hoạch định tài chính cá nhân tại Việt Nam để cùng nâng cao chất lượng ngành, bảo vệ người tiêu dùng tài chính và góp phần phát triển thị trường tài chính bền vững.

Thục Anh