Tìm kiếm, tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng
20/06/2017 - 00:00

TĐKT - Chiều 20/6, tại Hà Nội, Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP) phối hợp với Viện Phát triển Doanh nghiệp (EFD), dưới sự bảo trợ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức họp báo công bố Chương trình Én xanh - tìm kiếm và tôn vinh sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng".

Én xanh là chương trình chính thức và đầu tiên tại Việt Nam thúc đẩy tinh thần và giải pháp kinh doanh nhằm giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường cấp bách. Với quy mô toàn quốc, Én xanh hướng đến là một chương trình dài hạn, uy tín và có quy mô lớn nhất Việt Nam trong việc tập hợp, thúc đẩy các sáng kiến kinh doanh vì cộng đồng, qua đó nuôi dưỡng và phát triển bền vững hệ sinh thái sáng kiến xã hội. 

Chương trình Én xanh được khởi động vào tháng 6/2017 với các hoạt động chia sẻ, tìm kiếm, lựa chọn các sáng kiến tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Ngày hội Én xanh được tổ chức vào các ngày 19/8 - 21/8 với điểm nhấn là các hội thảo khoa học và đêm Gala tôn vinh những sáng kiến và cá nhân tiêu biểu năm 2017 diễn ra ngày 19/8. 

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hỗ trợ các sáng kiến kinh doanh xã hội, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI, Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: VCCI tin tưởng sâu sắc rằng chương trình Én xanh sẽ trở thành niềm cảm hứng đối với mỗi doanh nhân và người lao động trong việc tạo ra những mô hình kinh doanh sáng tạo, bền vững, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 09/NQTW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ doanh nhân Việt Nam có trách nhiệm xã hội.

Phương Linh