Thực hiện cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết
29/12/2017 - 15:14

TĐKT - Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) Bộ Công Thương vừa ban hành kế hoạch về cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo đó, Ban chỉ đạo yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công thương, Sở Công thương, Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm; tập trung nguồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ được giao; gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Triển khai có hiệu quả đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Các nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018: Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công thương về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức kiểm tra kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại; phối hợp lực lượng kiểm tra, kiểm soát; đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý hoạt động thương mại và quản lý thị trường.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện ngay Kế hoạch này đến hết ngày 15/3/2018.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, tính đến hết tháng 10/2017, lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện hơn 200.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại.

Theo Văn phòng thường trực 389 quốc gia, trong thời điểm cuối năm, hoạt động buôn lậu sẽ gia tăng, diễn biến phức tạp, trọng điểm là tại các khu vực biên giới thuộc các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang... Đặc biệt, tình hình buôn lậu thuốc lá, tại một số tỉnh biên giới Tây Nam bộ có chiều hướng gia tăng.

Minh Phương