Ngày 14/10 sẽ diễn ra Hội nghị tổng kết toàn quốc 15 năm về kinh tế tập thể
09/10/2019 - 15:02

TĐKT - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp báo giới thiệu hai sự kiện quan trọng: Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2019 vào ngày 14/10 tới. Dự kiến 2 sự kiện có sự tham dự của 400 - 500 đại biểu.

Quang cảnh họp báo

Hội nghị tổng kết toàn quốc được tổ chức dựa trên căn cứ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019 nhằm đánh giá kết quả triển khai và tình hình phát triển kinh tế tập thể sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể (sau đây gọi là Nghị quyết). Chỉ rõ kết quả đạt được và nội dung còn hạn chế, rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nội dung, biện pháp cụ thể trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Kinh tế hợp tác và hợp tác xã năm 2019 được tổ chức cùng ngày với chủ đề “Cơ chế, chính sách thúc đẩy và khơi thông tiềm năng phát kinh tế tập thể, hợp tác xã”.  

Diễn đàn là nơi để các hợp tác xã, các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia trao đổi, thảo luận, tổng kết những bài học kinh nghiệm, đề xuất các chính sách để phát triển hợp tác xã, làm rõ vai trò, bản chất của mô hình hợp tác xã kiểu mới, việc phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm).

Đồng thời có một số gian trưng bày, giới thiệu những thành tựu trong 15 năm phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, triển lãm giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của các hợp tác xã trên toàn quốc.

Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống cho biết, nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, mặc dù tình hình kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng có nhiều bất ổn, nợ công cao, ngân sách hạn hẹp, nhưng khu vực HTX lại hoạt động khá ổn định.

Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp.

Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng, nhiều HTX có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế…

Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX.

“Trong thời gian tới, bối cảnh mới đặt ra nhiều cơ hội, cũng như thách thức cho khu vực kinh tế HTX. Với những tín hiệu mới đang tác động tích cực tới phong trào HTX, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương và nỗ lực phấn đấu vươn lên của các HTX, chúng tôi tin rằng trong thời gian tới phong trào HTX ở nước ta sẽ phát triển vững chắc, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam.” - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Thành Thống nhấn mạnh.

Hồng Thiết