Ngành tài chính đạt nhiều kết quả cao trong thu ngân sách Nhà nước
14/09/2018 - 11:20

TĐKT - Ngành tài chính đã thi đua đạt kết quả vượt bậc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm.

Theo báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 8/2018 ước đạt 84 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu NSNN 8 tháng ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng, bằng 66,1% dự toán, tăng 13,8% (so cùng kỳ năm 2017).

Trong đó: Thu nội địa tháng 8 ước đạt 62,5 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 31 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 695,8 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 14,8%. Không kể các khoản như thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước, thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế và thu chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu nội địa còn lại ước đạt 532,4 nghìn tỷ đồng, bằng 61,4% dự toán (cùng kỳ năm 2017 đạt 60,4% dự toán). Trong đó, có 5/12 khoản thu tiến độ đạt khá so dự toán và tăng mạnh so cùng kỳ năm 2017, gồm: Thuế thu nhập cá nhân đạt 65,9% dự toán. Các khoản thu về nhà, đất đạt 91,3% dự toán. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 79% dự toán. Thu cấp quyền khai thác khoáng sản và tài nguyên nước đạt 105% dự toán.

Thu NSNN 8 tháng ước đạt 871,8 nghìn tỷ đồng

Có khoảng 7/12 khoản thu chưa đảm bảo tiến độ dự toán, mặc dù tăng so với cùng kỳ năm trước: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 8,2% nhưng mới đạt 59,1% dự toán, chủ yếu do tăng trưởng hoạt động sản xuất - kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đạt thấp hơn so dự kiến, số thu nộp ngân sách đạt thấp. Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 53,5% dự toán. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng 14,8% so cùng kỳ năm 2017, nhưng cũng mới đạt 62,4% dự toán.

Bên cạnh đó, về tình hình thu ngân sách tại các địa phương, có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 67%) và 60/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, trong số các địa phương tiến độ thu đạt thấp so dự toán còn có cả những địa phương trọng điểm thu: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Phòng, Vĩnh Phúc.

Đóng góp cùng số thu nội địa, thu từ dầu thô tháng 8 ước đạt 5,3 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu 8 tháng ước đạt gần 40,9 nghìn tỷ đồng, bằng 113,9% dự toán.
Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 8 ước đạt gần 25,8 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ mức thực hiện thu tháng trước. Lũy kế thu 8 tháng ước đạt 199,7 nghìn tỷ đồng, bằng 70,6% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2017. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, thu cân đối NSNN đạt 132,94 nghìn tỷ đồng, bằng 74,3% dự toán.

Đặc biệt, trong 8 tháng qua, cơ quan thuế, hải quan đã tăng cường công tác thanh, kiểm tra, thu hồi kịp thời nhiều khoản về ngân sách. Tính đến hết tháng 8/2018, cơ quan thuế đã thực hiện gần 41,4 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp và kiểm tra trên 41,1 nghìn hồ sơ tại trụ sở cơ quan thuế, qua đó kiến nghị xử lý thu vào NSNN 7,4 nghìn tỷ đồng (số đã nộp vào NSNN 3,4 nghìn tỷ đồng); chống chuyển giá, giảm lỗ trên 11,8 nghìn tỷ đồng; thu hồi được 21 nghìn tỷ đồng nợ thuế.

Cơ quan hải quan tính đến hết tháng 8/2018 đã thực hiện 4,67 nghìn cuộc kiểm tra sau thông quan, xử lý thu vào ngân sách gần 1,3 nghìn tỷ đồng; đôn đốc, xử lý thu hồi 934 tỷ đồng nợ thuế; phát hiện, bắt giữ, xử lý gần 9,2 nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại, tăng thu cho ngân sách 181 tỷ đồng.

Mặt khác, cơ quan thuế, hải quan đã tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác thu thuế, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Trước khả năng tăng trưởng kinh tế có xu hướng chậm lại, tình hình bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường và tác động bất lợi đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của người dân và công tác điều hành NSNN năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa qua đã ký văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị đẩy mạnh các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2018.

Trong đó, Bộ Tài chính lưu ý các địa phương cần đặc biệt chú trọng đến các giải pháp điều hành đảm bảo cân đối ngân sách địa phương trong mọi tình huống, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội và xóa đói giảm nghèo.

La Giang