Năm 2017 ngành Hải quan thu ngân sách nhà nước vượt chỉ tiêu phấn đấu
03/01/2018 - 15:45

TĐKT - Số thu ngân sách nhà nước (NSNN) của ngành Hải quan là 297.060 tỷ đồng, vượt 9,6% dự toán và vượt gần 1% chỉ tiêu phấn đấu

Năm 2017, Tổng cục Hải quan được Quốc hội và Bộ Tài chính giao dự toán thu NSNN là 285.000 tỷ đồng, tăng 4,7% (285.000/272.249) so với thực hiện thu NSNN năm 2016. Tuy nhiên, ở thời điểm chỉ còn hơn 3 tháng để ngành Hải quan hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN năm 2017, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính lại giao chỉ tiêu phấn đấu tăng thêm cho ngành Hải quan, nâng tổng chỉ tiêu phấn đấu thu ngân sách năm 2017 lên 295.000 tỷ đồng.

http://www.baohaiquan.vn/Pictures122017/buitrang/951d5a47-4089-438c-b3c6-6d255f5c2883/IMG9341%20sua.JPG

Cán bộ Chi cục Hải quan cảng Cái Lân hướng dẫn chính sách mới cho DN.

Bằng mọi nỗ lực và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý nguồn thu NSNN, đến hết ngày 21/12/2017 số thu NSNN của ngành Hải quan đạt 285.020 tỷ đồng, đạt 100,01% dự toán thu NSNN (285.000 tỷ đồng) và đạt 96,6% chỉ tiêu phấn đấu 295.000 tỷ do Ban cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính giao. Tuy nhiên, thời điểm này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng tiếp tục tăng chỉ tiêu phấn đấu thu NSNN của ngành Hải quan lên 298.000 tỷ đồng.

Tiếp tục nỗ lực để hoàn thành số thu NSNN cao nhất, trong tuần cuối cùng làm việc của năm 2017, toàn ngành Hải quan thực hiện mọi biện pháp tạo điều kiện thuận lợi cho DN khi làm thủ tục hải quan, Tổng cục Hải quan đã yêu cầu các cục hải quan tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch làm việc, phân công, bố trí cán bộ, công chức làm việc tất cả các ngày trong tuần (không nghỉ trong các ngày thứ Bảy và Chủ nhật từ nay đến hết ngày 31/12/2017) tại các điểm làm thủ tục hải quan, đảm bảo thời gian thông quan thông suốt 24/7.

Có thể thấy, bằng mọi nỗ lực, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu NSNN được giao trong bối cảnh chịu nhiều tác động từ chính sách mặt hàng nhập khẩu thay đổi, ngành Hải quan đã thu vượt chỉ tiêu thu NSNN và đạt số thu cao nhất.

Hồng Thiết