Hoàn thiện thể chế cho bất động sản du lịch nông nghiệp phát triển
29/05/2023 - 14:09

BTĐKT - Chiều 25/5, tại Hà Nội, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VnRea) và Tổng cục Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị “Giải pháp phát triển và xúc tiến đầu tư bất động sản: Du lịch nông nghiệp Việt Nam”.

TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho biết: Hội nghị được tổ chức với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp bất động sản và địa phương, các ngành nhằm đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn thị trường bất động sản, trong đó có bất động sản nông - lâm - ngư nghiệp phục vụ ngành du lịch. Một trong các vấn đề quan trọng là sự đồng bộ về luật, cơ chế chính sách đến quy hoạch và chương trình đầu tư phát triển, quản lý giữa các lĩnh vực: Du lịch - bất động sản - nông nghiệp - với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hội nghị “Giải pháp phát triển và xúc tiến đầu tư bất động sản: Du lịch nông nghiệp Việt Nam”

Bên cạnh giới thiệu các chính sách hỗ trợ đầu tư của Nhà nước vào việc phát triển du lịch nông nghiệp, hội nghị cung cấp thông tin về các dự án tiềm năng đang kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và nông, lâm nghiệp tại các địa phương. Ngoài ra, hội nghị còn có các hoạt động giao lưu, trao đổi kết nối giữa các doanh nghiệp bất động sản, doanh nghiệp du lịch.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Vụ Lữ hành, Tổng cục Du lịch cho biết: Phát triển du lịch nông thôn là một định hướng quan trọng trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam cũng như trong Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 đã xác định phát triển du lịch nông thôn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời tạo cơ hội cho cộng đồng nông thôn giữ gìn di sản, bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, thiên nhiên và môi trường sống bền vững.

Tại Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, Chính phủ cũng đưa ra mục tiêu mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu có ít nhất 1 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề.

Dù đã có nhiều chính sách xác định vai trò của du lịch nông nghiệp và việc cần thiết phải phát triển loại hình kinh doanh này, tuy nhiên, suốt thời gian qua, du lịch nông nghiệp vẫn chưa phát triển xứng với tiềm năng và kỳ vọng vốn có. Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân là do thiếu hành lang pháp lý để điều chỉnh và khuyến khích các nhà đầu tư trong và ngoài nước có năng lực tham gia phát triển bất động sản du lịch nông nghiệp một cách bài bản, chuyên nghiệp, tạo cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú nền tảng để thu hút và giữ chân du khách khi trải nghiệm, khám phá du lịch nông nghiệp. Chính vì vậy, Nhà nước cần nhanh chóng rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khung pháp lý về thị trường bất động sản nói chung và phân khúc thị trường bất động sản du lịch nông nghiệp nói riêng đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ.

Phương Thanh