Hải quan Quảng Bình thu ngân sách đạt kết quả cao
19/09/2023 - 14:51

BTĐKT - Theo báo cáo mới nhất của Hải quan Quảng Bình, tháng 9, thu ngân sách đạt 351,8 tỷ đồng, bằng 133% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao 265 tỷ đồng, bằng 70% chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (500 tỷ đồng), tăng 122% với cùng kỳ năm 2022 (157,98 tỷ đồng).

Cán bộ Hải quan cửa khẩu Cha Lo kiểm tra, kiểm soát hành lý xuất nhập cảnh.

Thời gian qua, Cục Hải quan Quảng Bình đã triển khai có hiệu quả Quyết định số 2554 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023; Chỉ thị số 479 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023.

Trên cơ sở Kế hoạch thu ngân sách nhà nước năm 2023 xây dựng ngay từ đầu năm, đơn vị đã thường xuyên phân tích, đánh giá và dự báo sát với thực tế tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn để triển khai các biện pháp thu ngân sách hiệu quả; theo dõi, quản lý sát tình hình thu nộp ngân sách; chú trọng tạo nguồn thu mới và nuôi dưỡng nguồn thu.

Đồng thời, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả việc nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho việc thu và nộp ngân sách nhanh chóng, rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ nộp thuế, tránh sai sót cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan. Chủ động liên hệ với doanh nghiệp để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp trong trường hợp cần thiết.

Kịp thời giải quyết các vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế; tiếp thu các phản hồi của doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi, động viên, khuyến khích doanh nghiệp tiếp tục làm thủ tục qua địa bàn quản lý.

Hỗ trợ, tư vấn kịp thời về chế độ, chính sách, quy trình, thủ tục cho cộng đồng doanh nghiệp; xây dựng và phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nắm, hiểu, chấp hành tốt pháp luật hải quan, hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật.

Mặt khác, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ hải quan nhằm kiểm soát chặt chẽ địa bàn, phối hợp tốt với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Song Linh