Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý III
12/10/2017 - 11:59

TĐKT - Chiều 11/10, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ Quý III/2017 để thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) và các giải pháp thực hiện những tháng cuối năm 2017, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi họp báo.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai chủ trì buổi họp báo

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng thu cân đối NSNN tháng 9 ước đạt 77 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 843 nghìn tỷ đồng, bằng 69,5% dự toán năm, tăng 13,9% so cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 9 ước đạt 57,7 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 9 tháng đạt 663,7 nghìn tỷ đồng, bằng 67% dự toán năm, tăng 11,4% cùng kỳ năm 2016; riêng thu nội địa trừ đất, xổ số kiến thiết, cổ tức, lợi nhuận còn lại và tiền bán bớt cổ phần sở hữu nhà nước tại doanh nghiệp ước đạt 519,3 nghìn tỷ đồng, bằng 66,4% dự toán năm, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng chi NSNN tháng 9 ước đạt 99,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 9 tháng đạt 870,5 nghìn tỷ đồng, bằng 68,4% dự toán năm, tăng 5,7% so cùng kỳ năm 2015. Bội chi NSNN ước 9 tháng là 152,2 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 59,9% dự toán năm.

Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo thực hiện sát sao các nhiệm vụ thường xuyên: thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, công tác cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính, công tác quản lý tài sản công, hợp tác tài chính, quản lý nợ công…

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, công tác phát hành trái phiếu Chính phủ đến hết ngày 30/9/2017 đã phát hành được 148.179,7 tỷ đồng, bằng 80,8% kế hoạch giao năm 2017.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Bộ Tài chính đã bám sát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính nhằm tăng cường quản lý thu, chi NSNN, nợ công theo các Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ được giao năm 2017. Nhờ đó công tác điều hành nhiệm vụ thu, chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường quản lý sử dụng tài sản công.

Ngoài ra, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát chi khoảng 531,9 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và khoảng 161,2 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư phát triển; qua đó đã phát hiện khoảng 12 nghìn khoản chi chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định và đã yêu cầu đơn vị bổ sung các thủ tục cần thiết; không chấp nhận thanh toán khoảng 47 tỷ đồng.

Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời theo tiến độ các khoản kinh phí an sinh xã hội đã bố trí trong dự toán NSNN năm 2017 cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Đồng thời, đã xuất cấp khoảng 109 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói cho nhân dân và hỗ trợ học sinh vùng khó khăn.

Liên quan đến Dự án luật, sửa nhiều luật thuế đang được dư luận, xã hội quan tâm, Thứ trưởng Vũ Thị Mai cho biết: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ ngành, địa phương. Bộ Tài chính xin ý kiến để tiếp tục hoàn thiện trước khi trình Chính phủ. Bộ Tài chính cảm ơn ý kiến góp ý từ các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp, các chuyên gia, các cơ quan thông tấn, báo chí…để ban soạn thảo tiếp thu, tiếp tục hoàn chỉnh trước khi trình Chính phủ.

Hồng Thiết