10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2018
10/01/2019 - 15:32

TĐKT - Năm 2018, nhiệm vụ tài chính – ngân sách được triển khai trong bối cảnh nền kinh tế tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cùng sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành, ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thứ nhất là tích cực hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2018

Thứ hai, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước năm 2018, góp phần quan trọng thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thứ ba, Bộ Tài chính giữ vững vị trí tốp đầu các Bộ ngành về cải cách hành chính.

 Thứ tư, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy ngành Tài chính tinh gọn, hiệu quả.

Thứ năm, Bộ Tài chính 6 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 Bảng xếp hạng Việt Nam ICT Index 2018 (Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông Việt Nam) và là cơ quan đầu tiên trong bộ máy Chính phủ Việt Nam được Tổ chức Công nghiệp Điện toán Châu Á - Châu Đại Dương (ASOCIO) chọn để trao Giải thưởng “ASOCIO Outstanding User Organization 2018” (Tổ chức Ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc khu vực Châu Á, Châu Đại Dương).

Thứ sáu, chủ động trong công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, góp phần kiểm soát lạm phát năm 2018 đạt mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.

Thứ bảy, triển khai hiệu quả công tác quản lý ngân quỹ nhà nước và huy động vốn đã tiết kiệm chi phí vay, góp phần ổn định mặt bằng lãi suất, phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ và hỗ trợ chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Thứ tám, thị trường Tài chính, thị trường chứng khoán phát triển tốc độ cao, ổn định; thúc đẩy đầu tư gián tiếp thông qua thị trường chứng khoán.

Thứ chín, tổ chức thành công Hội nghị và tạo bước chuyển căn bản thúc đẩy cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.

Thứ mười, chi phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính về thuế xếp thấp thứ nhất và chi phí tuân thủ thực hiện các thủ tục hành chính về hải quan xếp thứ 3 trong 8 thủ tục hành chính được đánh giá.

Hồng Thiết