Viện Thiết kế phát động “Làm theo lời Bác – Thi đua giành 3 nhất”
27/04/2018 - 14:33

TĐKT – Sáng 27/4, tại Hà Nội, Viện Thiết kế (Bộ Quốc phòng) phát động đợt thi đua đặc biệt với chủ đề: “Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất” chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).

Các đơn vị trực thuộc Viện Thiết kế ký kết giao ước thi đua

Thực hiện đợt thi đua, cán bộ, nhân viên, người lao động của Viện Thiết kế phấn đấu có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động, nhạy bén, sáng tạo trong tham mưu, sắc sảo trong đề xuất, hiến kế các giải pháp đúng, trúng, hiệu quả. Chủ động, sáng tạo, nắm chắc ý định của cấp trên. Tích cực triển khai công tác quản lý, tổ chức sản xuất, hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị trong Viện Thiết kế phấn đấu coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, củng cố thương hiệu, giữ vững thị trường truyền thống, mở rộng thị trường ngoài quân đội với những công trình mà Viện có thế mạnh. Tích cực khai thác thông tin để tham gia thi tuyển, thắng thầu các dự án quan trọng, quy mô lớn trong và ngoài quân đội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Mỗi đơn vị có ít nhất một công trình, dự án mở mới trở lên. Xác định rõ doanh thu, rà soát đối chiếu và thu hồi công nợ nhanh gọn, kịp thời phục vụ cho công tác sơ kết 6 tháng đầu năm; trên cơ sở đó tiếp tục đẩy mạnh hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2018.

Khối cơ quan, đơn vị không có cán bộ, nhân viên, người lao động vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, quy chế, quy định của Viện.

Đợt thi đua diễn ra từ ngày 1/5 đến 11/6.

Trang Lê