Tổng cục Hải quan thi đua Kỷ cương – sáng tạo – phát triển
04/04/2018 - 15:09

TĐKT - Với chủ đề thi đua: “Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Tổng Cục Hải quan đã nỗ lực hết mình, tạo nên sức mạnh tổng hợp để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Hải quan năm 2018.

http://www.baohaiquan.vn/Pictures22018/habinh/54bb65ba-4b2d-4f6d-87a3-e3022ad9c5a0/IMG8325.JPG

Ngành Hải quan tích cực kiểm tra hoạt động nghiệp vụ

Trong nội dung phát động phong trào thi đua, Tổng cục Hải quan nêu rõ: Tiếp tục quán triệt tinh thần Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; hưởng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp (DN) Việt Nam hội nhập và phát triển” do Thủ tướng Chính phủ phát động, trong đó thực hiện “3 hành động, 5 hỗ trợ” cho DN; Gắn kết các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ngành Hải quan tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2 năm 2016 -2017, định hướng đến năm 2020.

Trong đó, cần tập trung: Thực hiện nghiêm túc “Tuyên ngôn phục vụ khách hàng” và phương châm hành động “Chuyên nghiệp - Minh bạch - Hiệu quả” của ngành Hải quan. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, không để công chức, viên chức vi phạm nghiêm trọng, bị xử lý hình sự.

Hơn hết, ngành đã tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hải quan.

Đặc biệt, triển khai chính thức Cơ chế một cửa ASEAN, phối hợp với các bộ, ngành hoàn tất các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, cơ sở pháp lý để triển khai 130 thủ tục hành chính đã đăng ký năm 2018, triển khai Cơ chế một cửa quốc gia đường hàng không tại các sân bay quốc tế trên phạm vi cả nước; triển khai mở rộng trên toàn quốc từ ngày 1/7/2018 đối với thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng nội địa, cảng dầu khí ngoài khơi theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP; thông qua cơ chế một cửa quốc gia, thực hiện việc kết nối, trao đổi thông tin giám sát phương tiện vận tải phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan...

Song song với đó, Hải quan tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu thuộc phạm vi, địa bàn Hải quan quản lý.

Đồng thời, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2018 do Quốc hội giao, quyết tâm đạt chỉ tiêu phấn đấu do Bộ Tài chính giao. Đẩy mạnh phong trào thi đua, hướng phong trào thi đua vào nhiệm vụ chính trị, vào từng lĩnh vực, từng chuyên đề, trong các thời điểm cần thiết.

Thông qua phong trào thi đua, huy động mọi tiềm năng, sức sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động, đồng thời phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến và có những hình thức khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến để khích lệ tinh thần hăng say trong công tác, lao động, góp phần tích cực vào việc xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, phát triển, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Điều không thể thiếu trong phong trào thi đua từ đầu năm, đó chính là Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền phong trào thi đua; bộ phận tuyên truyền Văn phòng Tổng cục Hải quan, các đơn vị Hải quan địa phương phối hợp với Báo Hải quan, phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương để viết và đưa tin, bài tuyên truyền phong trào thi đua, điển hình tiên tiến trong toàn ngành Hải quan.

La Giang