Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật công bố những cuốn sách xuất bản lần 1 năm 2018
23/05/2018 - 15:23

TĐKT - Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018), chiều 22/5, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I, năm 2018).

Tới dự có: Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng.

Lễ công bố sách xuất bản (lần thứ I, năm 2018) của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Ông Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật cho biết, danh mục sách công bố gồm 5 tác phẩm có ý nghĩa và giá trị thực tiễn to lớn.

Trong số này, đáng chú ý có cuốn: "Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách gồm hơn 90 bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư từ giữa năm 2015 đến hết năm 2017, được sắp xếp theo bốn chủ đề: Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động, tích cực hội nhập, hợp tác quốc tế.

Ngoài ra, có bộ sách "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước" của nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh.

Bộ sách có 2 tập, gồm những bài viết, bài phát biểu trong những lần đi thăm, làm việc, dự hội nghị tại các tỉnh, thành phố, các, ban, ngành, đoàn thể Trung ương vừa mang tính chỉ đạo sát sao, gắn với thực tiễn, vừa mang tính lý luận, là sự lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng.

Bộ sách đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, từ việc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Đảng viên phải chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tận tụy với công việc, đến việc thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình trong toàn Đảng nhằm ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Nhà xuất bản tặng sách cho Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư

Cuốn sách "Về cán bộ và công tác cán bộ" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản chỉ đạo nội dung.

Cuốn sách lược trích một số bài nói, bài viết quan trọng của các đồng chí Tổng Bí thư: Trường Chinh, Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng về cán bộ và công tác cán bộ qua các thời kỳ, được sắp xếp theo các vấn đề: Vị trí, vai trò của cán bộ; tiêu chuẩn cán bộ; lựa chọn, tạo nguồn cán bộ; huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá cán bộ; tuyển dụng, bố trí cán bộ…

Cuốn sách "Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam" do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo biên soạn. Cuốn sách tập hợp 40 bài viết là kết quả nghiên cứu lý luận, khoa học của các nhà khoa học, các nhà lãnh đạo, quản lý, hoạt động thực tiễn, tâm huyết với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị...

Cuốn sách "Công an Nhân dân Việt Nam với tác phẩm Tư cách người Công an cách mệnh của Hồ Chí Minh" là công trình nghiên cứu của Giáo sư, Tiến sĩ Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an về tác phẩm của Bác. Cùng với tình cảm, sự kính trọng lớn lao đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, công trình chứa đựng nhiều phân tích quan trọng, khi đến tay độc giả, đã trở nên thực sự sống động, sâu sắc.

Nội dung cuốn sách lột tả các vấn đề từ hoàn cảnh ra đời, chủ đề tư tưởng, nội dung cơ bản của tác phẩm cho đến những giá trị, bài học rút ra khi nghiên cứu tác phẩm. Cuốn sách cũng nêu bật những thành tựu, hạn chế trong việc thực hiện Tư cách người Công an cách mệnh của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua cũng như yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh học tập, thực hiện nội dung này trong thời gian tới.

Hưng Vũ