Bộ Tổng Tham mưu biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến tiêu biểu
31/05/2018 - 15:56

TĐKT - Sáng 31/5, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu (BTTM) tổ chức gặp mặt, biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 -11/6/2018). Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Lãnh đạo BTTM  trao Bằng khen của BTTM tặng các tập thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2015 - 2018.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, trong những năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), công tác xây dựng điển hình tiên tiến ở BTTM được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có chất lượng, hiệu quả cao.

Phong trào TĐQT đã bám sát nhiệm vụ chính trị và thực tiễn xây dựng đơn vị, gắn phong trào TĐQT với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Thông qua thực tiễn các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên các mặt công tác..., góp phần phát huy truyền thống vẻ vang “Trung thành, mưu lược, đoàn kết, hiệp đồng, quyết chiến quyết thắng” của BTTM trong thời kỳ mới.

Thực hiện phong trào TĐQT năm 5 qua, các cơ quan, đơn vị BTTM đã có hơn 1.850 lượt tập thể, 18.300 cá nhân được các cấp khen thưởng. Trong đó, có 4 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân nhân dân và Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; hơn 1.900 lượt tập thể, cá nhân được tặng huân chương và các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào TĐQT được tuyên dương, tôn vinh nhân dịp chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc.

Để phong trào TĐQT của BTTM luôn phát triển mạnh mẽ, công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến ở BTTM đạt hiệu quả thiết thực, Thượng tướng Nguyễn Phương Nam yêu cầu cấp ủy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo lời Bác nói chung và việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến nói riêng đi vào chiều sâu, trở thành một nội dung quan trọng trong hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương và hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, quân đội, đơn vị bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động.

Các cấp trong BTTM cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ và hoạt động của các thiết chế văn hóa về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng xây dựng những điển hình là những cán bộ, nhân viên ở đơn vị cơ sở, trực tiếp lao động sản xuất, thực sự là tấm gương sáng được quần chúng suy tôn, học tập, noi theo.

Các cơ quan, đơn vị trong BTTM tăng cường kiểm tra, sơ tổng kết, rút kinh nghiệm về phương pháp tổ chức các phong trào thi đua; kịp thời phát hiện những cách làm mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao để tuyên truyền, nhân rộng...

Tại buổi gặp mặt, BTTM đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể, 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2015 - 2018. Dịp này Hội đồng Thi đua Khen thưởng BTTM đã đề nghị Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xét tặng bằng khen đối với 2 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào TĐQT giai đoạn 2015 - 2018.

Trang Lê