Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại huyện Mê Linh (Hà Nội)
30/06/2022 - 16:20

TĐKT - Sáng 28/6, Đoàn Thanh tra của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương do đồng chí Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra làm Trưởng đoàn đã thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng tại huyện Mê Linh (TP Hà Nội).

Quang cảnh hội nghị

Cùng tham gia Đoàn có đồng chí Đỗ Thị Thanh Hà – Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Phó Trưởng đoàn và các đồng chí phụ trách chuyên môn về công tác thi đua, khen thưởng là thành viên Đoàn Thanh tra.

Về phía Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố có đồng chí Đinh Việt Thắng – Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội.

Tiếp Đoàn Thanh tra, huyện Mê Linh có đồng chí Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Tại hội nghị, đồng chí Phùng Minh Chiến – Trưởng phòng Nội vụ huyện đã báo cáo tóm tắt với Đoàn Thanh tra về kết quả việc thực hiện các quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng của huyện Mê Linh năm 2021, 2022.

Trong thời gian qua, công tác thi đua, khen thưởng của huyện tiếp tục có những chuyển biến rõ nét. Việc triển khai, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện thường xuyên, rộng khắp đến toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện. Đặc biệt, những năm gần đây, các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của Thủ đô, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Vì vậy, trong 2 năm qua, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, chính quyền và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung nguồn lực, nhân lực phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ chủ yếu 2 khâu đột phá tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, huy động cả hệ thống chính trị các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, doanh nhân, doanh nghiệp thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống có hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Ghi nhận thành tích nổi bật đó, năm 2020, nhân dân và cán bộ huyện Mê Linh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, UBND thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; năm 2021, được UBND thành phố tặng Bằng khen, nhiều tập thể, cá nhân thuộc huyện đã được các bộ, ngành, trung ương và thành phố tặng Cờ Thi đua xuất sắc, Bằng khen, Tập thể Lao động xuất sắc.

Đồng chí Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Ngọc Toàn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo, tài liệu, cơ bản đáp ứng yêu cầu của Đoàn. Trong quá trình kiểm tra, các ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng. Đồng chí khẳng định công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến của huyện Mê Linh đã có những chuyển biến rõ nét. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng. Công tác khen thưởng được thực hiện đúng quy định, kịp thời phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện. Các phòng, ban, đơn vị đã quan tâm hơn trong việc khen thưởng cho tập thể nhỏ, người trực tiếp lao động, sản xuất, công tác và những trường hợp lập được thành tích tiêu biểu, xuất sắc đột xuất.

Đồng chí Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế - Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đề nghị huyện Mê Linh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các văn bản chỉ đạo, quy định có liên quan và căn cứ tình hình thực tiễn để tổ chức các phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của địa phương, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia rộng rãi của các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng, ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong giai đoạn hiện nay; quan tâm đánh giá tính hiệu quả các phong trào thi đua để có đề xuất, kiến nghị phù hợp.

Về những nội dung theo yêu cầu của Đoàn Thanh tra, Trưởng đoàn Đỗ Ngọc Toàn đề nghị đơn vị tiếp tục hoàn thiện nhóm hồ sơ các văn bản, quyết định, hình thức khen thưởng.

Đồng chí Lê Văn Khương – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện tiếp thu ý kiến tại hội nghị

Thay mặt UBND huyện Mê Linh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Lê Văn Khương trân trọng tiếp thu toàn bộ ý kiến của Đoàn Thanh tra. Ngay sau buổi làm việc, huyện sẽ rà soát lại hệ thống hồ sơ và hoàn thiện các quy trình về công tác thi đua – khen thưởng tại đơn vị.

Trước đó, Đoàn Thanh tra Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã đến thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan tại xã Đại Thịnh.

Đoàn Thanh tra Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thăm mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất hoa lan tại xã Đại Thịnh

Thùy Phạm - Hữu Thành