Ra mắt Ban chấp hành Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khóa XVI (2018 - 2023)
26/04/2018 - 14:24

TĐKT - Sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm (23/4 – 25/4), Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 và Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất đã thành công tốt đẹp.  Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố khóa XV tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI.

Đại hội đã đánh giá, nhận định và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2013 – 2018 và những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, khuyết điểm. Đồng thời, Đại hội cũng đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2013 – 2018.

Ra mắt Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Hà Nội khóa XVI (2018- 2023)

Đặc biệt, tại Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI, đã diễn ra Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố cùng giám đốc các Sở với các đại biểu chính thức dự Đại hội. Đây là một hoạt động mới và khác biệt so với các Đại hội nhiệm kỳ trước.

Thông qua Hội nghị đối thoại, các kiến nghị của đại biểu dự Đại hội đối với thành phố đã được giải quyết cụ thể, rõ ràng một cách trực tiếp đã tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng của lực lượng CNVCLĐ Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và chính quyền thành phố.

Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo của Ban chấp hành (BCH) LĐLĐ TP Hà Nội khóa XV trình tại Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và báo cáo tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn thành phố đối với Đảng, Nhà nước, Tổng LĐLĐ Việt Nam và TP Hà Nội; Báo cáo kiểm điểm của BCH, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tổng hợp ý kiến xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự thảo Báo cáo của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI trình Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Báo cáo tổng hợp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội XVI Công đoàn thành phố và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thông báo kết quả của Đại hội tại buổi họp báo.

Trên cơ sở dự báo tình hình thế giới, trong nước và sự phát triển của đội ngũ CNVCLĐ thành phố trong thời gian tới, Đại hội đã thảo luận và thống nhất cao với phương châm hành động: “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” và mục tiêu tổng quát “Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; nâng cao bản lĩnh chính trị, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội của người lao động; xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng, Thành phố vì hòa bình”.

Đại hội thảo luận và nhất trí với 15 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ, giải pháp công tác Công đoàn thành phố nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã bầu BCH LĐLĐ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 58 Ủy viên. BCH đã họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ gồm 19 Ủy viên. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ thành phố tái cử chức vụ Chủ tịch. 5 đồng chí: Ngô Văn Tuyến, Đặng Thị Phương Hoa, Phạm Bá Vĩnh, Lê Đình Hùng, Nguyễn Chính Hữu được bầu là Phó Chủ tịch.

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 12 gồm 23 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Thủ đô phát huy truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, đoàn kết sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVI đề ra, góp phần xây dựng Thủ đô ngàn năm văn hiến, anh hùng – Thành phố vì hòa bình, ngày càng giầu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu: Ngay sau Đại hội, các cấp Công đoàn thành phố cần nhanh chóng tuyên truyền về kết quả Đại hội, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành các chương trình kế hoạch và triển khai thực hiện để sớm đưa nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn thành phố đi vào thực tiễn, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn Thủ đô nhiệm kỳ 2018 - 2023 xứng đáng với Huân chương Độc lập hạng Nhất – Phần thường cao quý mà Đảng và Nhà nước trao tặng cho LĐLĐ thành phố.

Hưng Vũ