Quận Hoàng Mai biểu dương các tập thể, cá nhân học tập và làm theo gương Bác Hồ
15/05/2020 - 15:19

TĐKT - Sáng 14/5, Quận ủy Hoàng Mai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016, của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; các tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu và đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trong 5 năm (2015 - 2019).

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai Nguyễn Đức Vinh khẳng định: Sau 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Quận ủy và các cấp ủy Đảng cơ sở luôn chú trọng lãnh đạo tổ chức thực hiện, đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các đơn vị phát huy được vai trò gương mẫu của. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó, nâng cao ý thức rèn luyện bản thân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí...


Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Việc triển khai, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, với các phong trào thi đua yêu nước, từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Kinh tế quận phát triển đúng hướng và có mức tăng trưởng khá, 22/22 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ III; thu ngân sách hằng năm tăng cao, đạt 26% (tăng 16% so với kế hoạch)…

Để thực hiện tốt Chỉ thị, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn kiên định và vận dụng sáng tạo, phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng hơn nữa gương các tập thể, cá nhân với nhiều hình thức, đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng, để mọi người học tập và làm theo. Tiếp tục bồi dưỡng, phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình mới. Các tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần được trân trọng, phát huy và nhân rộng.

Nhân dịp này, Quận ủy Hoàng Mai đã tặng giấy khen cho 61 tập thể, 47 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị số số 05-CT/TW; 9 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2015 - 2019) và 490 đảng viên thuộc đảng bộ, chi bộ cơ sở đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2015 - 2019).

Thục Anh