Quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội): Khen thưởng 38 tổ chức cơ sở đảng tiêu biểu năm 2018
11/01/2019 - 14:34

TĐKT - Ngày 10/1, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị, 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 31 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 đã được biểu dương, khen thưởng.

Năm 2018, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Hoàn thành quán triệt, triển khai các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa 12), Chuyên đề năm 2018, chủ đề công tác năm 2018 trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chuyên đề năm 2018; hoàn thành chương trình kiểm tra giám sát đã đề ra…

7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng tại Hội nghị

Trong năm, quận đã thành lập 8 tổ chức đảng (kế hoạch đề ra là 5 tổ chức đảng) với 29 đảng viên chính thức, kết nạp 20 đảng viên mới, thành lập 16 công đoàn cơ sở, kết nạp 655 đoàn viên công đoàn. Hoàn thành tiếp nhận, chuyển giao 13 tổ chức cơ sở đảng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đảng viên. Hoàn thành công tác đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

Kết quả, năm 2018, Đảng bộ quận có 43 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 7 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 31 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ.

Quận ủy, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy tập trung triển khai thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đến 100% tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Tiến hành 3 đợt kiểm tra với 18 đoàn kiểm tra trực tiếp 24 chi bộ, chi ủy, đảng ủy cơ sở trực thuộc Quận ủy. Sau kiểm tra, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành kết luận kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khắc phục những tồn tại, hạn chế, tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2018.

Công tác dân vận được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy đảng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” và “Năm dân vận chính quyền 2018”. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Quận theo tinh thần Nghị quyết 15 và Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội. Công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân từ quận đến cơ sở thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tích cực vận động hội viên, đoàn viên tham gia các phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kinh tế xã hội.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; giá trị sản xuất các ngành ước tăng 15,1% so cùng kỳ (đạt 100% kế hoạch). Ước năm 2018, thu ngân sách đạt 101,5% dự toán giao, chi ngân sách ước đạt 121% dự toán thành phố giao và 98% dự toán Quận giao. An sinh xã hội được đảm bảo.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng, bảo vệ môi trường, trật tự văn minh đô thị, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận.

Mục tiêu năm 2019, Quận ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa 12) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, 7 (Khóa 12); tiếp tục thực hiện Nghị quyết 15, Chỉ thị 15 của Thành ủy Hà Nội; lãnh đạo hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo an sinh xã hội năm 2019 và các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận đã đề ra.

Thục Anh