Phong trào “Người tốt, việc tốt” tạo động lực đổi mới và phát triển
16/01/2023 - 10:15

TĐKT - Hơn một phần tư thế kỷ xây dựng và phát triển, quận Thanh Xuân không ngừng vận động, vươn lên, trở thành một trong những quận trung tâm, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Đạt được thành quả quan trọng đó có sự đóng góp không nhỏ của các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào “Người tốt, việc tốt”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Thấm nhuần tư tưởng đó của Người, kể từ khi thành lập năm 1996 đến nay, quận Thanh Xuân luôn coi trọng triển khai phong trào “Người tốt, việc tốt” với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhằm ghi nhận, tôn vinh cũng như tuyên truyền, nhân rộng, phát huy hiệu quả nhất vai trò của người tốt, việc tốt trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quận.

Ông Võ Đăng Dũng, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (thứ ba từ trái sang) đại diện cho quận Thanh Xuân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích trong 30 năm thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt” giai đoạn 1992 - 2022

Hàng năm, phong trào “Người tốt, việc tốt” được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận Thanh Xuân phát động triển khai gắn liền với các phong trào thi đua yêu nước; được cụ thể hóa bằng các nội dung thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, đơn vị, phường trên địa bàn quận. Tiêu biểu: Phong trào “Người tốt, việc tốt” gắn với “Thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, “Thi xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thi đua hai tốt”, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu thu chi ngân sách, giải phóng mặt bằng; giải quyết các vấn đề an sinh xã hội; hay thi đua trong công tác phòng, chống dịch bệnh, hoặc giải quyết các tình huống phát sinh, các vấn đề dân sinh trên địa bàn… Qua đó, trên địa bàn quận, ngày càng xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ.

Đặc biệt, giai đoạn tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp từ năm 2020 đến đầu năm 2022, tác động đến tất cả lĩnh vực công tác và đời sống nhân dân, quận Thanh Xuân đã chủ động đề ra nhiều giải pháp sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; các cấp, ngành, đơn vị tích cực tổ chức và triển khai thực hiện, vận dụng linh hoạt trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương, đơn vị phù hợp điều kiện cụ thể và tình hình dịch bệnh, gắn phong trào “Người tốt, việc tốt” với “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” và các phong trào thi đua yêu nước.

Nhiều hoạt động thi đua đoàn kết, đồng lòng, chung sức phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội được triển khai; hàng trăm tấm gương, mô hình tốt liên quan đến công tác phòng, chống dịch, hỗ trợ đời sống người dân đã xuất hiện, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội.

Đại diện UBND quận Thanh Xuân (thứ hai từ phải sang) nhận Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Cuộc thi viết và tuyên truyền về điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” năm 2022

Điểm nổi bật của phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” trong nhiều năm trở lại đây là quận đã chủ động đổi mới về công tác lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu kỹ những tiêu chuẩn, tiêu chí xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; từ đó tham mưu, hướng dẫn tuyên truyền rộng rãi tới các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn. Quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cũng giảm bớt thủ tục theo hướng đơn giản thành phần hồ sơ, nhằm đảm bảo yêu cầu của việc khen thưởng, động viên kịp thời, góp phần nâng cao chất lượng.

Để góp phần phát hiện, lan tỏa sâu rộng những tấm gương người tốt, việc tốt trong mọi tầng lớp nhân dân, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng quận Thanh Xuân quan tâm, chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc thi viết về gương ĐHTT, “Người tốt, việc tốt”. Qua triển khai cuộc thi, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt, nhiều gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trên khắp các lĩnh vực; khơi dậy tinh thần thi đua lao động hăng say trong các tầng lớp nhân dân.

Quận Thanh Xuân được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích tốt trong triển khai cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2020

Tính trong giai đoạn 1997 - 2022, triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt, việc tốt, UBND quận Thanh Xuân đã tiếp nhận hơn 3000 bài viết dự thi, đã lựa chọn hơn 400 bài gửi Ban Tổ chức cuộc thi cấp thành phố; Chủ tịch UBND quận đã khen thưởng gần 150 tác phẩm đạt giải và khen thưởng gần 100 lượt tập thể có thành tích xuất sắc trong cuộc thi; tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho hơn 2.000 lượt cá nhân, đề nghị và được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho gần 400 lượt cá nhân, trong đó có 1 cá nhân được tặng danh hiệu “ Công dân thủ đô ưu tú”. Đặc biệt, trong 5 năm từ năm 2017 đến năm 2022, quận Thanh Xuân đã tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 558 cá nhân, đề xuất và được thành phố tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cho 118 lượt cá nhân; 8 cá nhân được đưa vào cuốn sách những bông hoa đẹp của thành phố.

Với những cách làm chủ động, linh hoạt và sáng tạo ấy, 3 năm gần đây (2019, 2020, 2022) UBND quận Thanh Xuân được tặng Bằng khen của UBND TP Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong triển khai cuộc thi viết và tuyên truyền về điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn Thủ đô.

Năm 2022 - tròn 30 năm thành phố Hà Nội tổng kết, đánh giá hiệu quả triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, quận Thanh Xuân vinh dự là một trong số ít đơn vị trên địa bàn Thủ đô được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong thực hiện phong trào này. Đây là sự ghi nhận, động viên những nỗ lực của chính quyền và nhân dân quận Thanh Xuân trong việc hiện thực hóa những lời dạy của Bác trong hành trình “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, góp phần xây dựng đất nước và Thủ đô phát triển, văn minh và hiện đại.

Hưng Vũ