Phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng Hà Nội
06/12/2018 - 09:50

TĐKT - Ngày 5/12, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức hội thảo lần thứ nhất Dự án hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng tại TP Hà Nội.

TP Hà Nội hiện đang triển khai nhiều dự án đường sắt đô thị và các tuyến xe buýt đô thị khác nhau. Trong mỗi dự án đều có hệ thống vé điện tử nhằm phục vụ việc khai thác, vận hành đưa vào sử dụng sau khi hoàn thành.

Tuy nhiên, mỗi dự án có các công nghệ thẻ vé điện tử khác nhau. Điều này gây ra sự bất tiện, khi người dân đi mỗi tuyến, mỗi phương thức vận tải công cộng lại phải dùng một loại vé điện tử riêng. Muốn tránh điều đó, các thẻ vé phải liên thông với nhau, theo nghĩa, vé của tuyến này, phương thức này phải dùng được cho tuyến khác, phương thức khác.

Với mục đích đó, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quy định về Quản lý và ứng dụng các công nghệ cho hệ thống thẻ vé điện tử của mạng lưới vận tải hành khách công cộng trên địa bàn TP Hà Nội theo Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 13/8/2015. Quyết định này quy định về mặt kỹ thuật một số phần của Hệ thống vé tự động (AFC) như thông tin liên lạc dữ liệu vé điện tử và các loại thẻ mà đầu đọc/ghi hỗ trợ.

Quang cnh Hi tho sáng 5/12

Tuy nhiên, việc tuân thủ Quyết định số 3978/QĐ-UBND chưa đảm bảo tính liên thông giữa các hệ thống AFC khác nhau do mới chỉ đề cập đến một số điều kiện cần, chưa đề cập tới các điều kiện đủ. Hơn nữa, trong các dự án riêng lẻ như dự án Đường sắt đô thị tuyến 2a và 3, thiết kế và phát triển hệ thống AFC không tham khảo quy định chung nào về nội dung, mẫu dữ liệu cũng như giao dịch do chưa có các quy định này.

Vì thế, cần xây dựng các quy định chung xác định các điều kiện đủ bao gồm các chi tiết kỹ thuật của hệ thống AFC liên thông từ thấp nhất đến mức cao nhất của hệ thống thanh toán bù trừ.

Để đạt được những mục tiêu trên, TP Hà Nội đã đề xuất và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định tài trợ dự án “Hỗ trợ phát triển hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng Hà Nội”. Theo đó, Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng “Hướng dẫn thiết kế và yêu cầu kỹ thuật” cho Hệ thống vé điện tử liên thông trong vòng 18 tháng, tính từ đầu năm 2018; xây dựng “Điều khoản tham chiếu về cơ cấu tổ chức của từng bộ phận của Trung tâm (Phòng) Quản trị vé”, trong 24 tháng, tính từ đầu năm 2018.

Để đảm bảo việc chuyển giao công nghệ, TP Hà Nội đã thành lập 4 tổ công tác gồm các cán bộ kỹ thuật từ nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan. Hơn 10 chuyên gia Nhật Bản cùng chuyên gia Việt Nam và các tổ công tác này đã làm việc nhiều tháng qua. Đến nay, về cơ bản đã xây dựng Đề cương “Hướng dẫn thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật”, “Chính sách vé”, “Tiêu chuẩn vận hành” và “Điều khoản tham chiếu về cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quản trị vé”. Bản thảo Đề cương này đã được dùng làm cơ sở thảo luận với các bên liên quan, rồi sửa đổi và cập nhật để báo cáo UBND TP ngày 7/11/2018.

Hội thảo được tổ chức theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội nhằm giới thiệu tổng quan Dự án và giới thiệu các định hướng nghiên cứu cơ bản. Đồng thời thu thập ý kiến đóng góp để sau đó, trên cơ sở các định hướng trên, sẽ xây dựng chi tiết “Hướng dẫn thiết kế và Yêu cầu kỹ thuật”, và Điều khoản tham chiếu về tổ chức cho “Trung tâm Quản trị vé (FMC)” cho hệ thống thẻ vé điện tử liên thông cho giao thông công cộng tại Hà Nội. Các nội dung kỹ thuật chi tiết này sẽ được đưa ra thảo luận trong kỳ hội thảo sau.

Hội thảo lần này có sự tham gia của các cơ quan chức năng (Sở Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ…), các doanh nghiệp lớn (Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Viettel…) và rất nhiều chuyên gia khoa học có uy tín trong các lĩnh vực liên quan.

Hưng Vũ