Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khen thưởng 50 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 05
31/03/2021 - 19:06

TĐKT - Sáng 31/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai nhiệm vụ chuyên đề văn hóa, thể thao trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2020.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực nghiêm túc triển khai tổ chức các đợt học tập nghiên cứu với nội dung, hình thức phong phú, cách làm thiết thực, phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Kết quả, đã làm chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân, xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện Chỉ thị 05

5 năm qua, đã tổ chức 5.445 hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm tới 550.840 lượt cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Các cấp Công đoàn Thủ đô đã kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác gắn với những nội dung trọng tâm của Bộ luật Lao động, Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, thu hút được đông đảo công đoàn cơ sở và CNVCLĐ hưởng ứng tham gia.

Qua nghiên cứu sâu sắc Chỉ thị 05, đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô đã vận dụng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện cuộc vận động “xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ, phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng hệ giá trị văn hóa và giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đặc biệt là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, CNVCLĐ. Điều này được thể hiện rõ nét trong các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo ”, phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”… Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao. 5 năm qua, đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Từ những sáng kiến, kinh nghiệm từ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Hội đồng tư vấn đã xét chọn đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân, lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Ngoài ra, CNVCLĐ Thủ đô còn vận dụng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong phối hợp giải quyết quan hệ lao động, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; trong các hoạt động xã hội, trợ cấp, trợ giúp CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn (đã giải ngân 131,253 tỷ đồng cho 5.752 lượt hộ gia đình CNVCLĐ vay vốn, giới thiệu việc làm cho trên 10.000 lao động tại các doanh nghiệp…).

Ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô trong thực hiện Chỉ thị 05 trong 5 năm qua, tại Hội nghị, 26 tập thể, 24 cá nhân tiêu biểu đã được LĐLĐ TP Hà Nội khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện phong trào văn hóa, thể thao năm 2020

Cũng dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao Cờ thi đua cho 2 tập thể, Bằng khen cho 7 tập thể, 1 cá nhân; LĐLĐ TP Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị, Bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân xuất sắc vì đã có nhiều thành tích trong phong trào văn hóa thể thao trong công nhân, viên chức, lao động Thủ đô năm 2020.

Theo báo cáo, năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 song các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc đã bám sát vào chương trình, kế hoạch của thành phố, chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung nhiều biện pháp chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao từ cấp cơ sở đến thành phố với nhiều nội dung và hình thức phong phú, thu hút đông đảo CNVCLĐ tham gia. Qua đó, đẩy mạnh phong trào văn hóa, thể thao quần chúng từ các đơn vị cơ sở, góp phần tích cực vào phong trào rèn luyện thân thể, nâng cao đời sống sức khỏe, tinh thần cho người lao động, tạo không khí vui tươi phấn khởi, chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

Mai Thảo