Huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) biểu dương người tốt, việc tốt năm 2018
28/06/2018 - 20:40

TĐKT – Sáng 28/6, huyện Phú Xuyên (TP Hà Nội) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc; tổng kết phong trào người tốt, việc tốt; cuộc thi viết và biểu dương các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt năm 2018. Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh tới dự.

Năm 2018, phát huy những thành tích đã đạt đuợc, huyện Phú Xuyên đã chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đẩy mạnh các phong trào thi đua rộng khắp trong tất cả các cấp, các ngành, các lĩnh vực hoạt động nhằm phát huy, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội.

Các cá nhân được biểu dương, khen thưởng tại buổi lễ

Huyện tổ chức các phong trào thi dua sôi nổi và thiết thực gắn với thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua bám sát vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nội lực của nhân dân, trong đó trọng tâm là các phong trào thi đua “Toàn dân chung súc xây dựng nông thôn mới , “Cải cách hành chính”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", “Người tốt, việc tốt”.

Năm 2018, huyện tiếp tục tổ chức tốt “Cuộc thi phát hiện và viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt” đẩy mạnh công tác phát hiện, xây dựng các mô hình, điển hình để bồi dưỡng và nhân rộng thành phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng của quần chúng, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, các cơ quan, dơn vị, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thi đua đề ra.

Qua các phong trào thi đua đã phát huy truyền thống thi đua yêu nước của quê hương Phú Xuyên anh hùng, khơi dậy ý thức tự giác, sức sáng tạo của các tầng lớp nhân dân; tạo khí thế thi đua sôi nổi trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2018.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định khen thưởng 7 cá nhân của huyện Phú Xuyên được phát hiện qua cuộc thi viết. Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định biểu dương, khen thưởng 206 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua người tốt, việc tốt; khen thưởng 6 tập thể, hộ gia đình điển hình, tiên tiến, tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt cho 75 cá nhân được phát hiện qua cuộc thi viết năm 2018.

Trường Giang