Huyện Đông Anh (TP Hà Nội): Tổng kết phong trào thi đua năm 2018
08/01/2019 - 13:46

TĐKT - Ngày 8/1, huyện Đông Anh tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" và tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019; tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, phát động phong trào thi đua năm 2019.

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện được đổi mới toàn diện về tổ chức, chỉ đạo, thực hiện với nhiều nội dung thi đua sôi nổi, qua đó đã tạo động lực thúc đẩy các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

2 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đông Anh cơ bản hoàn thành các mục tiêu chủ yếu trong năm bản lề đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXVIII, trong đó có một bước tiến quan trọng khi Đông Anh được thành phố xây dựng Đề án thành Quận vào năm 2020 với giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước tăng 10,6% tăng hơn 0,8% so với năm 2017. Thu ngân sách ước đạt gần 3.000 tỷ đồng, một con số ấn tượng nhất từ trước tới nay. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, quản lý đất đai, trật tự xây dựng đi vào nền nếp.

Toàn huyện đã cấp được 900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 113,4%, 6 trường học đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 58/90 trường đạt 64,4%, 568 hộ thoát nghèo đạt 195,8% kế hoạch năm. An ninh - quốc phòng được giữ vững.

Năm 2018, UBND huyện Đông Anh vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua xuất sắc; nhiều tập thể và cá nhân của huyện đã vinh dự được các cấp khen thưởng.

11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc của TP Hà Nội

Năm 2019, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đồng thời bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; với phương châm hướng về cơ sở, huyện Đông Anh tiếp tục tổ chức phát động có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động ngay từ những ngày đầu năm. Qua đó, phát huy cao nhất tinh thần đoàn kết, sức sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Tại Hội nghị, 3 Mẹ được truy tặng danh hiệu Nhà nước “Bà mẹ Việt nam anh hùng” là Mẹ Nguyễn Thị Sấu xã Kim Nỗ, Mẹ Dương Thị Ba và Mẹ Hoàng Thị Khang xã Liên Hà. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước nhằm ghi nhận công lao to lớn, sự hi sinh cao cả của các Mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Cũng dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 11 tập thể được tặng Cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” của TP Hà Nội; 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố.

Trường Giang