Hà Nội tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
22/06/2020 - 10:54

TĐKT - Chiều 19/6, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 cho hơn 200 cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

http://cdn.kinhtedothi.vn/528/2020/6/19/Tap%20huan.jpg

Quang cảnh Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng TP Hà Nội năm 2020

Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm thực hiện Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

Trước yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của thành phố hiện nay, vị trí, vai trò công tác TĐKT càng được khẳng định rõ hơn bao giờ hết. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải được quan tâm thực sự, kịp thời và có tác dụng lan tỏa, tạo cho phong trào có thêm nhiều động lực phát triển không ngừng, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT của các đơn vị thuộc thành phố kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về TĐKT; đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Đặc biệt, tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi xung quanh các nội dung bàn về: Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 04/11/2019 của Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 28/4/2020 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn TP Hà Nội; Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 13/1/2020 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế về phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền nhân rộng và thi viết về gương điển hình tiên tiến Người tốt việc tốt, xuất bản sách “Những bông hoa đẹp” TP Hà Nội; Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành Quy chế khen thưởng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; Hướng dẫn số 04/HĐTĐKT-BTĐ ngày 22/5/2020 về tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của các Cụm thi đua thuộc TP Hà Nội….

Mai Thảo