Hà Nội: Tập huấn công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 250 cán bộ
15/03/2019 - 20:37

TĐKT - Sáng 15/3, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2019 cho 250 cán bộ làm công tác TĐKT. Tới dự có: Tổng Biên tập Tạp chí Thi đua Khen thưởng Phạm Hồng Long; Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đỗ Thanh Hải.

Thời gian qua, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng từ thành phố đến cơ sở đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn vị đã sáng tạo, đổi mới trong chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua, tạo động lực hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Công tác khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, các đơn vị đã quan tâm thực hiện Luật, Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành nhằm phát hiện và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích.

Phó Vụ trưởng Vụ III, Ban TĐKT Trung ương Đỗ Thanh Hải truyền đạt tại Hội nghị

Trước yêu cầu đổi mới công tác chỉ đạo điều hành của thành phố hiện nay, vị trí, vai trò công tác TĐKT càng được khẳng định rõ hơn bao giờ hết. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, rộng khắp, hiệu quả và thực chất, tránh hình thức; công tác khen thưởng phải được quan tâm thực sự, kịp thời và có tác dụng lan tỏa, tạo cho phong trào có thêm nhiều động lực phát triển không ngừng, thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Các đại biểu tham gia tập huấn công tác TĐKT TP Hà Nội năm 2019

Hội nghị là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác TĐKT của các đơn vị thuộc thành phố kịp thời cập nhật những chính sách, quy định, văn bản mới về TĐKT; đồng thời giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau để cùng triển khai thực hiện tốt hơn công tác này trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Vụ trưởng Vụ 3, Ban TĐKT Trung ương Đỗ Thanh Hải truyền đạt một số điểm mới trong các văn bản mới ban hành của Trung ương về công tác TĐKT; về các kỹ năng xây dựng mô hình, giải pháp thi đua trong thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị và công tác xét chọn sáng kiến, giải pháp của cá nhân; một số giải pháp trong công tác phát hiện điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt để đề xuất khen thưởng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt…

Ngoài ra, Hội nghị cũng dành thời gian cho việc trao đổi, giải đáp các vấn đề, các công việc cụ thể đã và sẽ phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ TĐKT ở các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố.

Mai Thảo