Hà Nội: Chủ động đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
29/01/2019 - 09:46

TĐKT - Năm 2018, ngành Thi đua - Khen thưởng đã có nhiều đóng góp quan trọng trong sự phát triển của đất nước. Phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng có buổi phỏng vấn ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội về những kết quả đạt được cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội trao đổi với phóng viên

Phóng viên: Xin ông cho biết, những kết quả, đóng góp nổi bật nhất của các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của TP Hà Nội trong năm 2018?

- Ông Nguyễn Công Bằng: Năm 2018, TP Hà Nội đã tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác thi đua, khen thưởng, từ đó phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo khí thế và động lực trong cán bộ, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Trong đó, có nhiều kết quả nổi bật và mang tính đột phá: 20 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 đều đạt và vượt kế hoạch; dự kiến hoàn thành 17 chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, trong đó đã có 3 chỉ tiêu về đích sớm trước 2 năm.

An sinh xã hội được đảm bảo cùng với việc hoàn thành sớm 2 năm Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh; thể thao thành tích cao dẫn đầu cả nước trong các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Thành phố triển khai thực hiện quyết liệt chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, kỷ cương hành chính có chuyển biến rõ nét. Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn đối với du khách, là thị trường sôi động đối với các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Trong năm, thành phố và các đơn vị cơ sở đã tổ chức tốt các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và kỷ niệm 10 năm điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thủ đô, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ và nhân dân.

Phóng viên: Nét mới trong công tác thi đua, khen thưởng của TP Hà Nội trong năm 2018, thưa ông?

- Ông Nguyễn Công Bằng: Năm 2018 là năm thành phố tập trung đẩy mạnh thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ và giải pháp của Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 1/6/2017 của UBND thành phố về khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Đặc biệt chú trọng việc rà soát, ban hành các quy chế, quy định theo hướng tạo căn cứ pháp lý nhằm khai thác những đặc thù của Thủ đô qua đó đổi mới, nâng cao được chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Tỷ lệ khen thưởng cho đối tượng là người lao động trực tiếp ngày càng được nâng lên rõ rệt

Bên cạnh đó, thành phố quan tâm đổi mới việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua với nội dung thiết thực, bám sát và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, các vấn đề phức tạp phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, của địa phương, đơn vị; phương thức tổ chức, triển khai phong phú, đa đạng với nhiều cách vận dụng linh hoạt, sáng tạo, mang sắc thái riêng của Thủ đô và đã đạt nhiều kết quả nổi bật, ấn tượng.

Tiêu biểu: Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển” được đẩy mạnh, đóng góp quan trọng vào thành tích dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài năm 2018; phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” góp phần hoàn thành sớm 2 năm chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị đưa Hà Nội dẫn đầu cả nước về tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới và về đích sớm 2 năm so với Nghị quyết HĐND thành phố...

Đối với công tác khen thưởng, thành phố đã tập trung vào việc xây dựng các hướng dẫn về tiêu chí khen thưởng thành tích theo chuyên đề, đồng thời tăng cường phát hiện, khen thưởng thành tích đột xuất; đảm bảo khen thưởng bám sát các nhiệm vụ trọng tâm và gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của xã hội, cộng đồng.

Đối tượng khen thưởng cũng được mở rộng hơn trong các tầng lớp nhân dân. Thành phố chỉ đạo các đơn vị chủ động khen thưởng và đề nghị thành phố, Nhà nước khen thưởng công nhân, nông dân, người lao động có phát minh, sáng chế mang lại hiệu quả cao, những việc làm tốt, sáng kiến hay phục vụ người dân, doanh nghiệp; khen thưởng người nước ngoài có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.

Phóng viên: TP Hà Nội là một trong những địa phương triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Ông có thể chia sẻ rõ nét hơn cùng bạn đọc về kinh nghiệm triển khai hiệu quả công tác này trên địa bàn thành phố?

- Ông Nguyễn Công Bằng: Bắt đầu từ năm 2015, thành phố phát động và triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT) và đến nay đã duy trì liên tục 4 năm. Cuộc thi đã lôi cuốn được sự vào cuộc của toàn xã hội, với tiêu chí phát hiện được đưa lên hàng đầu đã khuyến khích mọi người dân và chính quyền các cấp phản ánh và giới thiệu kịp thời các tấm gương điển hình, các mô hình hay, cách làm tốt trong tất cả các lĩnh vực công tác và đời sống xã hội.

Cùng với đó, việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, thẩm định, đề xuất khen thưởng và tổ chức trao tặng của cơ quan làm công tác thi đua, khen thưởng các cấp đã góp phần biểu dương, nêu gương kịp thời để mọi người cùng học tập và làm theo, có tác dụng tạo sự lan tỏa và phát huy, tiếp nối những việc làm tích cực trong cộng đồng, xã hội.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà trao tặng danh hiệu người tốt, việc tốt cho các cá nhân được phát hiện từ cuộc thi

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng gương ĐHTT, từ năm 2017 thành phố đã chỉ đạo thành lập Tổ công tác chuyên đề về phát hiện, đề xuất khen thưởng ĐHTT, NTVT ở 100% quận, huyện, thị xã và các sở, ngành, đơn vị lớn.

Đồng thời đầu năm 2018, thành phố đã ban hành Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu NTVT với tiêu chí được đổi mới, rõ ràng, cụ thể, không gây trùng lặp giữa khen thưởng NTVT với việc bình xét khen thưởng thành tích công tác năm, tổng kết các chuyên đề thi đua. Quy trình, thủ tục hồ sơ xét tặng được rút gọn, đảm bảo yêu cầu của việc khen thưởng, động viên kịp thời. Đối tượng xét tặng cũng được mở rộng đối với cả người nước ngoài có việc làm tốt, nghĩa cử cao đẹp đóng góp cho Thủ đô. Từ đó, tạo được sự thay đổi lớn trong công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước của thành phố.

Phóng viên: Năm 2019 và những năm tiếp theo, công tác thi đua, khen thưởng của TP Hà Nội sẽ tập trung vào những mục tiêu cũng như đưa ra giải pháp cụ thể nào, thưa ông?

- Ông Nguyễn Công Bằng: Năm 2019 và những năm tiếp theo, trước yêu cầu đổi mới, quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Trung ương và thành phố hiện nay, hơn bao giờ hết TP Hà Nội xác định công tác thi đua, khen thưởng càng cần phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng để làm tốt vai trò là động lực và đòn bẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Để làm được điều này, thành phố tiếp tục tăng cường giải pháp thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, UBND và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đặc biệt là Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 01/6/2017 của UBND thành phố về khắc phục tồn tại, hạn chế, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.

Trước mắt, tập trung vào việc kiện toàn tổ chức, bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng từ thành phố đến cơ sở; nhất là kiện toàn tổ chức và đổi mới quy chế hoạt động, bình xét khen thưởng của các cụm thi đua thuộc thành phố.

Cùng với đó, tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung hệ thống văn bản pháp lý trong công tác thi đua, khen thưởng (riêng năm 2019, dự kiến sửa đổi, bổ sung 06 văn bản quy phạm pháp luật, là những quy chế, quy định điều chỉnh những vần đề cơ bản, những nội dung lớn về thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố).

Sau 4 năm thực hiện, sang năm 2019, thành phố thực hiện đổi mới phương thức tổ chức Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT theo hướng tăng cường vai trò của đơn vị cơ sở trong việc chủ động phát động và tổ chức, để Cuộc thi ngày càng đi sâu, trở thành việc làm thường xuyên, hàng ngày của từng cán bộ và người dân.

Bên cạnh đó, năm 2019 và 2020 sẽ tập trung nhiều ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, song song với việc phát động các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm, thành phố chú trọng xây dựng các tiêu chí thi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với mục đích, yêu cầu của mỗi đợt thi đua, giúp cho việc đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất khen thưởng được chính xác; đồng thời tiếp tục xây dựng, sửa đổi các bộ tiêu chí khen thưởng thành tích chuyên đề công tác hàng năm, đảm bảo phản ánh và bám sát yêu cầu của nhiệm vụ trong tình hình mới.

Mai Thảo (thực hiện)