Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025
03/10/2020 - 16:37

TĐKT - Sáng 3/10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội trang trọng tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo.

Cùng dự Đại hội, có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng - Thi đua Khen thưởng T.Ư Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên T.Ư Đảng: Bộ Trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung; Bộ Trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Chu Ngọc Anh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Thanh Bình; Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành;

Cùng dự có: Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga; Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Bùi Tuấn Quang; Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư Phạm Huy Giang; các đồng chí nguyên ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư; các thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; đại diện lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và sở, ban, ngành Hà Nội.

Đại hội cũng có sự tham dự của các đồng chí lão thành cách mạng, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc các thời kỳ và hơn 600 đại biểu đại diện các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT) tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của TP Hà Nội giai đoạn 2015 - 2020.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Hội Cựu TNXP TP Hà Nội

Báo cáo tại Đại hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã chỉ rõ: Các phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, thiết thực và hiệu quả hơn, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị, những mục tiêu kinh tế, chính trị, xã hội của Thủ đô, có tác dụng động viên, khơi dậy, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, tạo động lực mới, nhân tố mới trong cán bộ, công chức, nhân dân, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của thành phố.

14 tập thể được tặng Huân chương Lao động các hạng

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các hướng dẫn về thi đua, khen thưởng ngày càng hoàn thiện theo hướng minh bạch, đồng bộ, đảm bảo đúng quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và nghị định, thông tư, quy định của Nhà nước. Công tác thi đua, khen thưởng đã bám sát Chỉ thị 34-CT/TƯ ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng” và Chương trình hành động số 228/CTr-UBND ngày 31/12/2014 về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020.

Việc tổ chức đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua giữa các đơn vị, sở, ngành, quận, huyện trở thành nền nếp. Chất lượng hoạt động cụm thi đua từ thành phố đến cơ sở có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

Hà Nội là địa phương thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do T.Ư phát động như: Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Đồng thời, thành phố chủ động phát động và thực hiện tốt nhiều phong trào mang bản sắc như: Phong trào thi đua xây dựng "Người Hà Nội thanh lịch, văn minh"; phong trào thi đua hành động "Năm trật tự và văn minh đô thị - 2015, 2016”, "Năm kỷ cương hành chính – 2017”, “An toàn thực phẩm”, “Người tốt, việc tốt”…

10 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú năm 2020

Công tác khen thưởng của thành phố trong 5 năm qua luôn đảm bảo nguyên tắc dân chủ, công khai, công bằng, kịp thời và chính xác, đúng quy định, ngày càng đi vào thực chất và hướng tới tập thể nhỏ, người lao động, người dân, đã có tác dụng động viên, cổ vũ kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

15 cá nhân tiêu biểu được tặng danh hiệu Người tốt, việc tốt TP Hà Nội năm 2020

Công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân ĐHTT được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có nhiều chuyển biến rõ nét. Điểm đột phá trong 5 năm qua, thành phố đã phát động “Cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT” nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và biểu dương các gương ĐHTT, NTVT. Thành phố đã chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố chủ động phối hợp các cơ quan báo chí T.Ư và thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về phong trào thi đua, các mô hình, ĐHTT, NTVT ở các lĩnh vực trên các chuyên trang, chuyên mục. Hằng tháng, tổ chức giao lưu với gương điển hình và phát trên sóng Đài PT-TH Hà Nội; tổ chức các chương trình giao lưu trực tuyến trên các báo Kinh tế & Đô thị, Hà Nội mới và Tạp chí Thi đua - Khen thưởng…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương biểu dương những kết quả mà Thủ đô đã đạt được trong giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục phát huy tốt vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước.

Trong giai đoạn tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống là cái nôi của nhiều phong trào cách mạng, là ngọn cờ đầu trong phong trào thi đua yêu nước của cả nước. Chú trọng gắn các phong trào thi đua với việc bồi dưỡng xây dựng con người Thủ đô văn minh, thanh lịch; phát triển toàn diện, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy truyền thống Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, thành phố sáng tạo trong mạng lưới thành phố sáng tạo của thế giới.

Các điển hình trong phòng, chống Covid – 19 được UBND TP Hà Nội tặng Bằng khen

“Đặc biệt, cần có những cuộc vận động phong trào thi đua xây dựng văn hóa và người Hà Nội văn minh, thanh lịch nhằm gìn giữ, phát huy những giá trị nhân văn sâu sắc của lịch sử 1010 năm Thăng Long – Hà Nội; phát triển toàn diện, hình thành hệ văn hóa mới, phù hợp với xu thế thời đại để trở thành một động lực quan trọng phát triển Thủ đô; tạo dấu ấn văn hóa người Hà Nội tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc và khơi dậy niềm tự hào, tình yêu Hà Nội trong tất cả mỗi người.” – Thủ tướng chỉ rõ.

“Hà Nội tiếp tục phát động phong trào thi đua những tháng cuối năm để có thể đóng góp tăng trưởng gấp 1,13 - 1,4 lần của cả nước và đi liền với đó là hoàn thành chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước như dự toán Trung ương đã giao. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhưng Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, ý chí của Hà Nội, nhất định thành phố sẽ đóng góp cùng cả nước trong lúc đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn thế giới” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa cho Đoàn đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng T.Ư, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng T.Ư Phạm Huy Giang chụp ảnh lưu niệm cùng các điển hỉnh tiên tiến, khách mời tại Đại hội Thi đua yêu nước TP Hà Nội

Tại Đại hội, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2010 – 2025.

Đại hội cũng ra mắt Đoàn đại biểu TP Hà Nội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Dịp này, 1 tập thể vinh dự được tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang; 14 tập thể được tặng Huân chương Lao động các hạng; 10 cá nhân được tặng danh hiệu Công dân Thủ đô ưu tú; đại diện 15 cá nhân được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 và 15 tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được khen thưởng trong công tác phòng, chống Covid – 19.

Mai Thảo