Cụm thi đua số 4 TP Hà Nội ký kết giao ước thi đua năm 2020
26/02/2020 - 15:45

TĐKT - Chiều 26/2, Cụm Thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội TP Hà Nội (Cụm thi đua số 4) đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2020. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng TP Hà Nội.

Cụm thi đua số 4 gồm 6 đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Hội Cựu chiến binh; Hội Liên hiệp Phụ nữ; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Hội Nông dân và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố. Năm 2020, Cụm thi đua số 4 do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố làm Cụm trưởng.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2020

Tại Hội nghị, 6 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã cùng ký giao ước thi đua năm 2020 với những nội dung cụ thể: Thi đua thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2016 - 2020; phối hợp chặt chẽ với chuyên môn và các ngành chức năng làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ ở từng cơ sở, đơn vị, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ sở với công tác thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh; thi đua và tổ chức tuyên truyền rộng rãi về triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các nghị định quy định chi tiết thi hành, trong đó, chú trọng rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với pháp luật về thi đua, khen thưởng và thực tiễn của đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã giá cao những nội dung cụ thể mà các thành viên trong Cụm thi đua số 4 đưa ra ký kết giao ước thi đua trong năm 2020. Đồng chí đề nghị từng đơn vị trong Cụm cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị để đăng ký những sáng kiến, kinh nghiệm cũng như có những phong trào thi đua điển hình vừa phù hợp với tổ chức của mình những lại vừa có tính lan tỏa. Ngoài ra, các đơn vị cũng cần tiếp tục thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015 - 2020 và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ thành phố...

Thục Anh