Cụm Thi đua số 10 (TP Hà Nội) sơ kết công tác thi đua, khen thưởng
11/07/2018 - 10:01

TĐKT -  Ngày 10/7, Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội (bao gồm: Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu thanh niên xung phong, Thành đoàn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nhà báo, Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật, Hội Người mù, Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật, Hội Luật gia, Hội Đông y, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân, Liên đoàn lao động TP Hà Nội) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Tới dự có Phó Trưởng ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh và đại diện lãnh đạo các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua số 10.

Trong 6 tháng đầu năm, Cụm thi đua số 10 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng về cơ sở.

Phó Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội Đỗ Đức Thịnh phát biểu ý kiến tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Cụm thi đua số 10 TP Hà Nội

Nổi bật, Hội Nông dân TP Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các cuộc vận động “Vì môi trường trong sạch, vì sức khoẻ cộng đồng, nông dân Hà Nội chỉ sản xuất, chế biến, tiêu dùng và bán ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp an toàn” và cuộc vận động “Người nông dân Hà Nội Thanh lịch - Văn minh”, “Toàn dân không vứt, đổ phế thải ra đường và nơi công cộng”. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; tổ chức phát động nông dân đăng ký hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, xây dựng mô hình kinh tế tập thể, câu lạc bộ phát triển kinh tế năm 2018…

Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn” và các phong trào“Lao động giỏi”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, phong trào “Hai tốt” với nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào sản xuất, kinh doanh, góp phần đảm bảo mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố thi đua “Phụ nữ Thủ đô tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc” với chủ đề năm 2018 “Phụ nữ Thủ đô đoàn kết, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; triển khai hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” với nhiều hoạt động thiết thực.

Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội đã vận động Hội viên ủng hộ trên 1,572 tỷ đồng, hiến 4.154,5 m2 đất, tham gia 7.832 ngày công làm được 98.504 m đường giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây mới và sửa chữa được 21 cầu, cống…

Nhìn chung, các phong trào thi đua của các đơn vị đã góp phần ổn định xã hội, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được Cụm thi đua số 10 được triển khai hiệu quả. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm về tổ chức triển khai, thực hiện các phong trào thi đua; kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, chất lượng công tác thi đua, khen thưởng. Đến nay, có tổng số 9/15 đơn vị đã gửi bài viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí trọng tâm 6 tháng cuối năm, Cụm thi đua số 10 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời tăng cường công tác vận động thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và thành phố, Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ”.

 Đẩy mạnh phối hợp thực hiện các nội dung chủ đề “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc TP Hà Nội và Quy tắc ứng xử nơi công cộng.

 Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự..., góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Lâm Nguyễn