Cục Thuế TP Hà Nội tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 -2019
14/05/2020 - 14:43

TĐKT - Sáng 14/5, Cục Thuế TP Hà Nội tổ chức Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến lần thứ V năm 2020 nhằm tổng kết những kết quả đạt được qua các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tôn vinh các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2019, đồng thời đề ra phương hướng, giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn tiếp theo. Tới dự, có Trưởng Ban TĐKT thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng.

Khen thưởng các điển hình tiên tiến tiêu biểu

Trong những năm qua, Cục Thuế TP Hà Nội luôn đặc biệt coi trọng công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và hiệu quả mang lại của các phong trào thi đua nhằm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra giai đoạn 2015 - 2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã thường xuyên, liên tục triển khai sâu rộng các phong trào thi đua với hình thức tổ chức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của từng thời gian cụ thể: "Thi đua xây dựng văn hóa, văn minh công sở", "Thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến, nâng cao hiệu quả công việc", "Thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Thi đua trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật", "Cán bộ, công chức Cục Thuế TP Hà Nội quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm".

Mục tiêu thi đua được đề ra là phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa ngành thuế, xây dựng cơ quan văn hóa và xây dựng đội ngũ công chức thuế có tư cách, phẩm chất, tác phong, đạo đức và giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.

Đồng thời, Cục Thuế TP Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng các phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động: "Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển", "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau".

Công tác TĐKT đã phát huy, đóng góp rất lớn vào mục tiêu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm giai đoạn 2015 - 2019. Cục Thuế TP Hà Nội luôn là một trong hai Cục Thuế có số thu hàng năm lớn nhất cả nước. Năm 2015, số thu ngân sách là 150.753,9 tỷ đồng; đến năm 2019, số thu ngân sách là 252.179 tỷ đồng, đạt 102,6% dự toán pháp lệnh, bằng 115% so với cùng kỳ năm trước.

Sau 5 năm liên tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách được giao, Cục Thuế TP Hà Nội đã thu vượt mức dự toán pháp lệnh hơn 45.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt hơn 12,7%. Qua đó đã góp phần quan trọng để Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước và TP Hà Nội hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần để thành phố có nguồn ngân sách để chi đầu tư phát triển và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Cục Thuế TP Hà Nội là điểm sáng trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế, tạo sự đồng thuận và nâng cao hình ảnh của cơ quan thuế trong mắt người dân. Cùng với đó, Cục đi đầu trong việc triển khai, thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác kê khai - kế toán thuế; đi đầu trong công tác thanh, kiểm tra theo phương thức điện tử, nhận diện rủi ro hồ sơ khai thuế; là đơn vị tiêu biểu trong công tác quản lý, đôn đốc và cưỡng chế thu hồi nợ thuế có hiệu quả, trong công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý.

Phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến được đẩy mạnh và duy trì thường xuyên, liên tục. Giai đoạn 2015 - 2019, Cục Thuế TP Hà Nội đã công nhận 1.079 sáng kiến, cải tiến. Nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu đã phát huy hiệu quả trong công tác và triển khai mở rộng trên toàn quốc.

Với những kết quả nổi bật trong giai đoạn 2015 - 2019, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu của Cục Thuế TP Hà Nội đã được các cấp tặng thưởng: 11 Huân chương Lao động hạng Nhì, 13 Huân chương Lao động hạng Ba; 3 Cờ thi đua của Chính phủ, 39 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 5 Cờ thi đua và 580 Bằng khen của Bộ Tài chính; 120 Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính; 31 Cờ thi đua của UBND thành phố và 44 Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Hội nghị đã vinh danh và khen thưởng các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2019.

Nhân dịp này, Cục Thuế TP Hà Nội đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với khẩu hiệu "Cục Thuế TP Hà Nội tăng cường kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác thuế giai đoạn 2020 - 2025".

Phương Thanh