Công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục bám sát hơi thở cuộc sống phát triển của Thủ đô
18/01/2023 - 10:10

TĐKT- Năm 2022, tình hình Thủ đô và đất nước chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội đã chủ động đổi mới để phù hợp hơn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Nhân dịp Xuân mới, phóng viên Tạp chí Thi đua Khen thưởng đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội về kết quả đạt được năm 2022 và phương hướng triển khai công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2023.

 

Trưởng ban Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố Hà Nội Nguyễn Công Bằng

Phóng viên: Ông cho biết những kết quả nổi bật của công tác thi đua, khen thưởng của thành phố trong năm 2022?

Đ/c Nguyễn Công Bằng trả lời:

Từ sau quý I năm 2022, thành phố Hà Nội chuyển sang trạng thái “bình thường mới”. Với vai trò là cơ quan Thường trực cho Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu, đề xuất với UBND thành phố triển khai những giải pháp mới để phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong giai đoạn này.

Thứ nhất, thay vì tham mưu tập trung vào công tác chống dịch như các năm trước, năm 2022, Ban Thi đua - Khen thưởng đã tham mưu đẩy mạnh các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của thành phố trong năm. Ban Thi đua – Khen thưởng phối hợp với các ban, ngành của thành phố để đẩy mạnh các chuyên đề về: Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh; ứng dụng khoa học - công nghệ; xúc tiến thương mại…

Thứ hai là tạo cơ chế chính sách nâng cao quản lý về công tác thi đua, khen thưởng. Cụ thể là đẩy mạnh các tiêu chí thi đua rõ nội dung, hình thức tổ chức, tiêu chí, lộ trình thực hiện để nâng cao chất lượng công tác thi đua. Năm 2022, số lượng khen thưởng tiếp tục tăng ở cấp thành phố, tỷ lệ khen thưởng là người lao động trực tiếp tăng. Các mô hình hay, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được phát hiện kịp thời, thông tin rộng rãi.

Thứ ba là đổi mới đẩy mạnh các hoạt động mang tính xã hội. Các hội nghị tôn vinh điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được tổ chức nhiều hơn để tạo không khí sau 2 năm đại dịch ảm đạm. Các hoạt động tôn vinh đi vào thực chất, có chiều sâu, mang tính động viên và tạo sức lan tỏa.

Phóng viên: Công tác thi đua, khen thưởng của thành phố Hà Nội sẽ tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào trong năm 2023, thưa ông?

Đ/c Nguyễn Công Bằng trả lời:

2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và XVII của Đảng bộ thành phố, tiếp tục gắn với thực hiện 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy, Ban Thi đua – Khen thưởng đã tham mưu để phát động chương trình, kế hoạch thi đua nhiệm kỳ và tiếp tục đẩy mạnh phù hợp tình hình thực tiễn. Trong đó, xác định tập trung tham mưu vào 2 nội dung quan trọng: Thứ nhất là phong trào thi đua xây dựng kết cấu hạ tầng (tập trung dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội), các hạ tầng giao thông, các thiết chế văn hóa trên địa bàn thành phố. Thứ hai là phong trào thi đua chuyển đổi mô hình từ công lập sang tự chủ, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị hành chính sự nghiệp có thu.

 

Lễ ký kết giao ước thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được triển khai vào tháng 9/2022

Ngoài ra, 2023 là năm kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và năm 2024 thành phố kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, do đó, Ban Thi đua - Khen thưởng đang xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm (dự kiến dịp 10-10-2023), phấn đấu đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, phần việc trên địa bàn thành phố, lập thành tích chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Cùng với đó tiếp tục duy trì các phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Phóng viên: Ngày 9/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1526/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022-2025”, ông cho biết Ban Thi đua – Khen thưởng đã tham mưu cho lãnh đạo thành phố Hà Nội triển khai đề án như thế nào?

Đ/c Nguyễn Công Bằng trả lời:

Thực chất, nhiều năm qua, Hà Nội luôn quan tâm và đã chủ động thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt. Khi có Quyết định số 1526/QĐ-TTg thì cơ sở pháp lý cao hơn, rất thuận lợi cho việc triển khai, thực hiện.

Ban Thi đua - Khen thưởng hiện đã hoàn thiện các nội dung trong Đề án của thành phố, dự kiến sẽ trình ban hành trong quý 1 năm 2023.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Mai Thảo (thực hiện)