Các đơn vị kinh tế chủ lực Thủ đô ký kết giao ước thi đua
27/02/2020 - 15:27

TĐKT - Sáng 27/2, Cụm Thi đua số 20 TP Hà Nội bao gồm 5 đơn vị: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO), Tổng công ty Vận tải Hà Nội (TRANSERCO), Tổng công ty Du lịch Hà Nội (HANOITOURIST), Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị (UDIC), Tổng công ty Thương mại Hà Nội - Công ty cổ phần (HAPRO) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua, triển khai kế hoạch công tác năm 2020. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội tới dự.

Tại Hội nghị, 5 đơn vị trong Cụm thi đua số 20 đã cùng ký giao ước thi đua năm 2020 với những nội dung cụ thể: Phát động và triển khai hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị, lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước và Thủ đô; thi đua xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua với nhiều giải pháp, biện pháp, mô hình hay, cách làm mới; đẩy mạnh các phong trào thi đua “Người tốt - việc tốt”, “Gương điển hình tiên tiến”, “Lao động giỏi”, “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến sáng tạo”... Thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm của doanh nghiệp đối với Nhà nước, người lao động và cộng đồng...

Hội nghị ký kết giao ước thi đua, triển khai kế hoạch công tác năm 2020 Cụm thi đua số 20 TP Hà Nội

Những năm qua, các đơn vị trong Cụm đã có nhiều thành tích nổi bật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác xây dựng Đảng và hoạt động tổ chức đoàn thể. Đồng thời là những đơn vị luôn xung kích đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ được thành phố giao như: Vận tải công cộng, du lịch trọng điểm, xây dựng các công trình dự án an sinh xã hội, các dự án trọng điểm, cấp bách của thành phố.

Cụm đã tập hợp được nhiều cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thi đua lao động sản xuất, các phong trào do thành phố phát động, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của TP Hà Nội. Năm 2020, Cụm thi đua số 20 do Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) làm Cụm trưởng.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Thu Hà, Phó Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội đánh giá cao những nội dung cụ thể các đơn vị trong Cụm thi đua số 20 đưa ra ký kết giao ước thi đua trong năm 2020. Đồng thời mong rằng, các đơn vị với vai trò là các đơn vị kinh tế chủ lực, doanh nghiệp hàng đầu của Hà Nội triển khai các nội dung đã thống nhất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Hưng Vũ