BẢNG GIÁ GIỚI THIỆU THÔNG TIN, QUẢNG CÁO
19/11/2017 - 14:16

1- Trên ấn phẩm báo in:

Tạp chí Thi đua Khen thưởng in 4 màu bằng giấy Couche ngoại nhập, khuôn khổ 20,5 x 29 cm, dày 52 trang, phát hành trên cả nước. Bìa và quảng cáo in bốn màu. Các trang thông tin, quảng cáo (trên số thường) được tính theo bảng giá như sau:

- Trang bìa 4 : 18.000.000đ

- Trang bìa 2 : 16.000.000đ

- Trang bìa 3 : 14.000.000đ

- Trang trong : 12.000.000đ

2- Trên Báo điện tử:

Báo điện tử Thi đua Khen thưởng là phương tiện hiện đại, thường xuyên cập nhật thông tin trên tất cả các lĩnh vực đời sống, xã hội. Đặc biệt là việc phản ánh thường xuyên, kịp thời, sinh động các hoạt động thi đua, khen thưởng trên khắp đất nước. Các hình thức tuyên truyền, quảng cáo được tính theo bảng giá sau (thời gian đăng 1 tháng):

Trang chuyên đề:

- Số lượng đến 1500 chữ + 02 đến 03 ảnh:    10.000.000đ

- Số lượng đến 1000 chữ + 01 đến 02 ảnh:    6.000.000đ

Đăng videoclip: 15.000.000đ/1 videoclip

- Thời lượng: từ 3 đến 5 phút/1 videoclip

- Videoclip do khách hàng cung cấp.

Banner:

 - A1,  A2  (160 x 600): 15.000.000đ

- B1  (100 x 42):           12.000.000đ

 - B2, B3, B4  (360 x 140): 10.000.000đ

- C1 (360 x 360)               : 8.000.000đ

- B5, B6 (360 x 140)         : 6.000.000đ

- C2 (360 x 360)               : 6.000.000đ

- C3 (360 x 360)                :5.000.000đ

- B7, B8 (360 x 140):          5.000.000đ

- C4 (360 x 360):                5.000.000đ

(Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng)